| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OF-PL-AS AS29305

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29305
as-name:    OF-PL-AS
org:      ORG-OSZO3-RIPE
remarks:
remarks:    --------- Netia ----------------------------------
import:     from AS12741 action pref=80; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS-OFPL-SE
remarks:    --------- Sitel ----------------------------------
import:     from AS39869 action pref=30; accept ANY
export:     to AS39869 announce AS-OFPL-SE
remarks:    --------- Peering Sitel --------------------------
import:     from AS39869 action pref=50; accept AS-SITEL-IX
export:     to AS39869 announce AS-OFPL-SE
remarks:    --------- Peering DGNET --------------------------
import:     from AS57608 accept AS-DGNET
export:     to AS57608 announce AS-OFPL-SE
remarks:    --------- WebTeam --------------------------------
import:     from AS57524 accept AS-WT-SE
export:     to AS57524 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    In case of abuse from our address range
remarks:    please contact directly to abuse@of.pl
remarks:    Looking Glass: http://lg.of.pl
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    TS4990-RIPE
admin-c:    MB19497-RIPE
tech-c:     MB19497-RIPE
tech-c:     TS4990-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-OF
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2009-02-06T15:45:13Z
last-modified: 2019-01-08T13:04:52Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-OSZO3-RIPE
org-name:    OF.PL SP. Z O.O.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Rejtana 20
address:    41-300 Dabrowa Gornicza
phone:     +48 32 764 18 00
fax-no:     +48 32 764 18 01
abuse-c:    AO3937-RIPE
remarks:
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    In case of abuse from our address range
remarks:    please contact directly to abuse@of.pl
remarks:    Looking Glass: http://lg.of.pl
remarks:    --------------------------------------------
remarks:
mnt-ref:    MNT-OF
mnt-by:     MNT-OF
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2009-01-27T06:55:40Z
last-modified: 2022-12-01T16:41:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Brodzinski
address:    ul. Rejtana 20
address:    41-300 Dabrowa Gornicza
address:    POLAND
phone:     +48 32 764 18 18
fax-no:     +48 32 764 18 01
nic-hdl:    MB19497-RIPE
mnt-by:     MNT-OF
created:    2009-01-27T06:43:40Z
last-modified: 2014-08-12T11:30:09Z
source:     RIPE

person:     Tomasz Skibinski
address:    ul. Rejtana 20
address:    41-300 Dabrowa Gornicza
address:    POLAND
phone:     +48 32 764 18 00
fax-no:     +48 32 764 18 01
nic-hdl:    TS4990-RIPE
mnt-by:     MNT-OF
created:    2009-01-27T06:43:40Z
last-modified: 2014-08-12T11:29:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]