| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZAJIL-AS AS29255

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29255
as-name:    ZAJIL-AS
org:      ORG-GK2-RIPE
import:     from AS8895 accept ANY
import:     from AS20759 accept ANY
import:     from AS39386 accept ANY
import:     from AS35819 accept ANY
export:     to AS39386 announce AS29255
export:     to AS8895 announce AS29255
export:     to AS20759 announce AS29255
export:     to AS35819 announce AS29255
admin-c:    EA469-RIPE
tech-c:     MA5028-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     GULFNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-07-10T13:59:15Z
last-modified: 2018-09-04T09:57:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GK2-RIPE
org-name:    GulfNet KSA
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Contracts & Purchasing Dept. PO. BOX 9979, MBC-1-1-8-8 Mobily C1 Building, 4th Floor
address:    11423
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966560101100
mnt-ref:    GULFNET-MNT
mnt-ref:    MOBILY-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MOBILY-MNT
admin-c:    SM28757-RIPE
admin-c:    MRA60-RIPE
abuse-c:    MAAR3-RIPE
created:    2004-04-17T12:01:28Z
last-modified: 2021-08-25T10:23:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Essam Abdulkhaliq
address:    Gulfnet KSA - Zajil, P.O. Box 52707, Riyadh 11573, KSA
phone:     + 966 566665586
nic-hdl:    EA469-RIPE
created:    2003-03-06T13:20:59Z
last-modified: 2016-04-06T05:59:23Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Mir Atir
address:    Gulfnet KSA - Zajil, P.O. Box 52707, Riyadh 11573, KSA
phone:     + 966 544443125
nic-hdl:    MA5028-RIPE
created:    2005-11-15T16:28:39Z
last-modified: 2016-04-06T23:24:40Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]