| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPTILIAN-AS AS29246

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29246
as-name:    OPTILIAN-AS
org:      ORG-OS48-RIPE
remarks:    ***********************************************************
remarks:    For abuse complaints please mail abuse_at_optilian_dot_net
remarks:    ***********************************************************
remarks:    Optilian has an open peering policy
remarks:    For peering request please mail peering_at_optilian_dot_net
remarks:    Equinix-IX : 195.42.144.178 - 2001:7f8:43::2:9246:1
remarks:    France-IX : 37.49.236.116 - 2001:7f8:54::116
remarks:    ***********************************************************
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS42 accept AS42
export:     to AS42 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS2484 accept AS2484
export:     to AS2484 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS2486 accept AS2486
export:     to AS2486 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS2906 accept AS2906
export:     to AS2906 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS3856 accept AS3856
export:     to AS3856 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS5410 accept AS5410
export:     to AS5410 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS5580 accept AS5580
export:     to AS5580 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS6661 accept AS6661
export:     to AS6661 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS6738 accept AS6738
export:     to AS6738 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS6939 accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS8075 accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS8426 accept AS8426
export:     to AS8426 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS8487 accept AS8487
export:     to AS8487 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS8554 accept AS8554
export:     to AS8554 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS12041 accept AS12041
export:     to AS12041 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS15422 accept AS15422
export:     to AS15422 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS15830 accept AS15830
export:     to AS15830 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS16128 accept AS16128
export:     to AS16128 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS16509 accept AS16509
export:     to AS16509 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS20562 accept AS20562
export:     to AS20562 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS20940 accept AS20940
export:     to AS20940 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS21409 accept AS21409
export:     to AS21409 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS24115 accept AS24115
export:     to AS24115 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS24776 accept AS24776
export:     to AS24776 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS24990 accept AS24990
export:     to AS24990 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS29286 accept AS29286
export:     to AS29286 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS30126 accept AS30126
export:     to AS30126 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS34019 accept AS34019
export:     to AS34019 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS35717 accept AS35717
export:     to AS35717 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS39600 accept AS39600
export:     to AS39600 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS43142 accept AS43142
export:     to AS43142 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS44141 accept AS44141
export:     to AS44141 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS50087 accept AS50087
export:     to AS50087 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS50858 accept AS50858
export:     to AS50858 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS51706 accept AS51706
export:     to AS51706 announce AS-OPTILIAN
import:     from AS65517 accept AS65517
export:     to AS65517 announce AS-OPTILIAN
admin-c:    MD771-RIPE
tech-c:     MD771-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OPTILIAN-MNT
created:    2003-07-09T11:31:40Z
last-modified: 2021-08-02T18:12:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS48-RIPE
org-name:    OPTILIAN SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    30, Rue d'Estienne d'Orves
address:    92120
address:    Montrouge
address:    FRANCE
phone:     +33147406180
fax-no:     +33158070566
abuse-c:    AR15324-RIPE
admin-c:    MD771-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OPTILIAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OPTILIAN-MNT
created:    2009-12-14T15:52:36Z
last-modified: 2021-08-02T18:48:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mathias Defives
address:    OPTILIAN
address:    30, Rue d'Estienne d'Orves
address:    92120 Montrouge
address:    France
phone:     +33 1 47 40 61 82
fax-no:     +33 1 58 07 05 62
nic-hdl:    MD771-RIPE
mnt-by:     OPTILIAN-MNT
created:    2003-06-10T11:02:14Z
last-modified: 2021-08-02T18:45:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]