| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Bank-BPH-AS AS29235

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29235
as-name:    Bank-BPH-AS
org:      ORG-BPHP1-RIPE
import:     from AS8938 accept ANY
export:     to AS8938 announce AS29235
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS29235
admin-c:    AK5599-RIPE
tech-c:     EPOP1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8938-MAINT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2003-07-04T09:15:39Z
last-modified: 2018-09-04T09:57:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-BPHP1-RIPE
org-name:    Bank BPH S.A.
org-type:    OTHER
address:    Al. Pokoju 1
address:    31-548 Krakow
address:    Poland
phone:     +48 12 6187705
fax-no:     +48 12 6187703
abuse-c:    AR27094-RIPE
admin-c:    MP5675-RIPE
tech-c:     MP5675-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     MNT-BPH
created:    2004-05-14T11:38:54Z
last-modified: 2014-11-17T22:29:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Energis Polska IP Team
address:    Energis Polska Sp. z o.o.
address:    ul. Jana Pawla II 66
address:    05-500 Piaseczno
address:    Poland
phone:     +48 22 4888700
fax-no:     +48 22 4888799
admin-c:    PCH1-RIPE
tech-c:     AKUL1-RIPE
tech-c:     PH1227-RIPE
tech-c:     PJ682-RIPE
tech-c:     MG2129-RIPE
tech-c:     MK172-RIPE
tech-c:     AC549-RIPE
tech-c:     WW1265-RIPE
tech-c:     KW1106-RIPE
tech-c:     TT1019-RIPE
tech-c:     BK1693-RIPE
tech-c:     MS9743-RIPE
tech-c:     MK258-RIPE
tech-c:     LG4803-RIPE
tech-c:     GZ2578-RIPE
nic-hdl:    EPOP1-RIPE
remarks:    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
remarks:    In case of abuse (intrusion attempts, hacking,
remarks:    spamming or other unaccepted behavior) from
remarks:    Energis Polska addresses space, please contact:
remarks:    abuse@energis.pl
remarks:    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
mnt-by:     AS8938-MAINT
created:    2002-09-02T12:45:28Z
last-modified: 2012-01-10T08:48:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aureliusz Kozlowski
address:    Bank BPH S.A.
address:    ul. Elzbietanska 2
address:    80-894 Gdansk
address:    POLAND
phone:     +48 58 300 71 73
phone:     +48 602 550877
nic-hdl:    AK5599-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2008-03-19T09:11:37Z
last-modified: 2011-09-01T09:12:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]