| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOUSES-OF-PARLIAMENT AS29214

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29214
org:      ORG-THOC1-RIPE
as-name:    HOUSES-OF-PARLIAMENT
descr:     HOUSES OF PARLIAMENT
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS15533 accept ANY
export:     to AS15533 announce AS29214
export:     to AS8220 announce AS29214
admin-c:    DH849-RIPE
tech-c:     DH849-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COLT-UK
mnt-by:     UK-HOP-MNT
created:    2009-12-18T10:03:52Z
last-modified: 2018-09-04T10:47:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-THOC1-RIPE
org-name:    THE HOUSE OF COMMONS
country:    GB
org-type:    LIR
address:    7th Floor
        64 Victoria street
address:    SW1E 6QP
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447801890696
fax-no:     +4420720000000
abuse-c:    AR17851-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UK-HOP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UK-HOP-MNT
created:    2012-06-08T09:23:15Z
last-modified: 2021-09-06T08:05:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mark Scudder
address:    Parliamentary ICT 7 Millbank London SW1P 3JA
phone:     +44 20 7219 2001
nic-hdl:    DH849-RIPE
mnt-by:     UK-HOP-MNT
created:    2003-08-29T10:33:33Z
last-modified: 2016-05-27T10:23:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]