| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DIALTELECOM-AS AS29208

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29208
org:      ORG-IA8-RIPE
as-name:    DIALTELECOM-AS
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
descr:     Dial Telecom a.s.
remarks:    AMS-IX, LINX
import:     from AS786 action pref=180; accept ANY
import:     from AS1103 action pref=180; accept ANY
import:     from AS1126 action pref=180; accept ANY
import:     from AS1200 action pref=180; accept ANY
import:     from AS1290 action pref=180; accept ANY
import:     from AS1408 action pref=180; accept ANY
import:     from AS2119 action pref=180; accept ANY
import:     from AS2529 action pref=180; accept ANY
import:     from AS2603 action pref=180; accept ANY
import:     from AS2611 action pref=180; accept ANY
import:     from AS3213 action pref=180; accept ANY
import:     from AS3262 action pref=180; accept ANY
import:     from AS3265 action pref=180; accept ANY
import:     from AS3267 action pref=180; accept ANY
import:     from AS3304 action pref=180; accept ANY
import:     from AS3333 action pref=180; accept ANY
import:     from AS4250 action pref=180; accept ANY
import:     from AS4739 action pref=180; accept ANY
import:     from AS5390 action pref=180; accept ANY
import:     from AS5466 action pref=180; accept ANY
import:     from AS5503 action pref=180; accept ANY
import:     from AS5524 action pref=180; accept ANY
import:     from AS5615 action pref=180; accept ANY
import:     from AS5631 action pref=180; accept ANY
import:     from AS6327 action pref=180; accept ANY
import:     from AS6677 action pref=180; accept ANY
import:     from AS6779 action pref=180; accept ANY
import:     from AS6871 action pref=180; accept ANY
import:     from AS6894 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8001 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8002 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8068 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8342 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8368 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8419 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8582 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8587 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8607 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8608 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8681 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8781 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8844 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8851 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8912 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8918 action pref=180; accept ANY
import:     from AS8943 action pref=180; accept ANY
import:     from AS9121 action pref=180; accept ANY
import:     from AS9143 action pref=180; accept ANY
import:     from AS9150 action pref=180; accept ANY
import:     from AS9191 action pref=180; accept ANY
import:     from AS9318 action pref=180; accept ANY
import:     from AS11666 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12399 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12414 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12513 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12552 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12573 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12715 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12759 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12859 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12871 action pref=180; accept ANY
import:     from AS12902 action pref=180; accept ANY
import:     from AS13037 action pref=180; accept ANY
import:     from AS13193 action pref=180; accept ANY
import:     from AS13680 action pref=180; accept ANY
import:     from AS13768 action pref=180; accept ANY
import:     from AS14076 action pref=180; accept ANY
import:     from AS15290 action pref=180; accept ANY
import:     from AS15395 action pref=180; accept ANY
import:     from AS15399 action pref=180; accept ANY
import:     from AS15435 action pref=180; accept ANY
import:     from AS15535 action pref=180; accept ANY
import:     from AS15542 action pref=180; accept ANY
import:     from AS15670 action pref=180; accept ANY
import:     from AS15879 action pref=180; accept ANY
import:     from AS16131 action pref=180; accept ANY
import:     from AS16237 action pref=180; accept ANY
import:     from AS16298 action pref=180; accept ANY
import:     from AS16637 action pref=180; accept ANY
import:     from AS17451 action pref=180; accept ANY
import:     from AS17660 action pref=180; accept ANY
import:     from AS20481 action pref=180; accept ANY
import:     from AS20500 action pref=180; accept ANY
import:     from AS20507 action pref=180; accept ANY
import:     from AS20562 action pref=180; accept ANY
import:     from AS20634 action pref=180; accept ANY
import:     from AS20712 action pref=180; accept ANY
import:     from AS20932 action pref=180; accept ANY
import:     from AS20953 action pref=180; accept ANY
import:     from AS21099 action pref=180; accept ANY
import:     from AS21155 action pref=180; accept ANY
import:     from AS21221 action pref=180; accept ANY
import:     from AS21345 action pref=180; accept ANY
import:     from AS21371 action pref=180; accept ANY
import:     from AS21392 action pref=180; accept ANY
import:     from AS21396 action pref=180; accept ANY
import:     from AS21478 action pref=180; accept ANY
import:     from AS22212 action pref=180; accept ANY
import:     from AS24167 action pref=180; accept ANY
import:     from AS24594 action pref=180; accept ANY
import:     from AS24730 action pref=180; accept ANY
import:     from AS24916 action pref=180; accept ANY
import:     from AS24931 action pref=180; accept ANY
import:     from AS25148 action pref=180; accept ANY
import:     from AS25151 action pref=180; accept ANY
import:     from AS25182 action pref=180; accept ANY
import:     from AS25459 action pref=180; accept ANY
import:     from AS25466 action pref=180; accept ANY
import:     from AS25577 action pref=180; accept ANY
import:     from AS25596 action pref=180; accept ANY
import:     from AS25973 action pref=180; accept ANY
import:     from AS26972 action pref=180; accept ANY
import:     from AS28929 action pref=180; accept ANY
import:     from AS28685 action pref=180; accept ANY
import:     from AS28788 action pref=180; accept ANY
import:     from AS28836 action pref=180; accept ANY
import:     from AS28878 action pref=180; accept ANY
import:     from AS29017 action pref=180; accept ANY
import:     from AS29396 action pref=180; accept ANY
import:     from AS29640 action pref=180; accept ANY
import:     from AS29791 action pref=180; accept ANY
import:     from AS30094 action pref=180; accept ANY
import:     from AS30781 action pref=180; accept ANY
import:     from AS30844 action pref=180; accept ANY
import:     from AS31458 action pref=180; accept ANY
import:     from AS31529 action pref=180; accept ANY
import:     from AS31641 action pref=180; accept ANY
import:     from AS31708 action pref=180; accept ANY
import:     from AS31715 action pref=180; accept ANY
import:     from AS31727 action pref=180; accept ANY
import:     from AS32748 action pref=180; accept ANY
import:     from AS32787 action pref=180; accept ANY
import:     from AS32934 action pref=180; accept ANY
import:     from AS33915 action pref=180; accept ANY
import:     from AS33970 action pref=180; accept ANY
import:     from AS34141 action pref=180; accept ANY
import:     from AS34245 action pref=180; accept ANY
import:     from AS34419 action pref=180; accept ANY
import:     from AS34442 action pref=180; accept ANY
import:     from AS34486 action pref=180; accept ANY
import:     from AS34695 action pref=180; accept ANY
import:     from AS34816 action pref=180; accept ANY
import:     from AS34968 action pref=180; accept ANY
import:     from AS35028 action pref=180; accept ANY
import:     from AS35260 action pref=180; accept ANY
import:     from AS35574 action pref=180; accept ANY
import:     from AS35591 action pref=180; accept ANY
import:     from AS36408 action pref=180; accept ANY
import:     from AS36692 action pref=180; accept ANY
import:     from AS36944 action pref=180; accept ANY
import:     from AS38182 action pref=180; accept ANY
import:     from AS39309 action pref=180; accept ANY
import:     from AS39326 action pref=180; accept ANY
import:     from AS39556 action pref=180; accept ANY
import:     from AS39704 action pref=180; accept ANY
import:     from AS39757 action pref=180; accept ANY
import:     from AS40009 action pref=180; accept ANY
import:     from AS41230 action pref=180; accept ANY
import:     from AS41420 action pref=180; accept ANY
import:     from AS41445 action pref=180; accept ANY
import:     from AS41552 action pref=180; accept ANY
import:     from AS42148 action pref=180; accept ANY
import:     from AS42689 action pref=180; accept ANY
import:     from AS42884 action pref=180; accept ANY
import:     from AS43303 action pref=180; accept ANY
import:     from AS43350 action pref=180; accept ANY
import:     from AS43560 action pref=180; accept ANY
import:     from AS43821 action pref=180; accept ANY
import:     from AS44259 action pref=180; accept ANY
import:     from AS44444 action pref=180; accept ANY
import:     from AS46786 action pref=180; accept ANY
import:     from AS47143 action pref=180; accept ANY
import:     from AS47869 action pref=180; accept ANY
import:     from AS48345 action pref=180; accept ANY
import:     from AS50292 action pref=180; accept ANY
import:     from AS50683 action pref=180; accept ANY
remarks:    DeCIX, ECIX, VIX.AT
import:     from AS42 action pref=190; accept ANY
import:     from AS248 action pref=190; accept ANY
import:     from AS250 action pref=190; accept ANY
import:     from AS553 action pref=190; accept ANY
import:     from AS559 action pref=190; accept ANY
import:     from AS680 action pref=190; accept ANY
import:     from AS1248 action pref=190; accept ANY
import:     from AS1267 action pref=190; accept ANY
import:     from AS1764 action pref=190; accept ANY
import:     from AS2818 action pref=190; accept ANY
import:     from AS2857 action pref=190; accept ANY
import:     from AS3209 action pref=190; accept ANY
import:     from AS3216 action pref=190; accept ANY
import:     from AS3255 action pref=190; accept ANY
import:     from AS3303 action pref=190; accept ANY
import:     from AS3327 action pref=190; accept ANY
import:     from AS3491 action pref=190; accept ANY
import:     from AS3856 action pref=190; accept ANY
import:     from AS4589 action pref=190; accept ANY
import:     from AS5089 action pref=190; accept ANY
import:     from AS5410 action pref=190; accept ANY
import:     from AS5413 action pref=190; accept ANY
import:     from AS5427 action pref=190; accept ANY
import:     from AS5430 action pref=190; accept ANY
import:     from AS5466 action pref=190; accept ANY
import:     from AS5588 action pref=190; accept ANY
import:     from AS5605 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6083 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6661 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6663 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6667 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6724 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6730 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6735 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6805 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6900 action pref=190; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=190; accept ANY
import:     from AS7575 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8218 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8319 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8359 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8365 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8391 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8426 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8447 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8468 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8469 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8492 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8513 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8551 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8560 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8586 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8591 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8596 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8648 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8657 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8674 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8717 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8732 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8763 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8767 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8804 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8859 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8879 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8881 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8966 action pref=190; accept ANY
import:     from AS8972 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9031 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9044 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9050 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9063 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9070 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9116 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9119 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9145 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9189 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9211 action pref=190; accept ANY
import:     from AS9505 action pref=190; accept ANY
import:     from AS10310 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12041 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12312 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12337 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12355 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12399 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12530 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12611 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12695 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12713 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12714 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12731 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12859 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12897 action pref=190; accept ANY
import:     from AS12989 action pref=190; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=190; accept ANY
import:     from AS13101 action pref=190; accept ANY
import:     from AS13237 action pref=190; accept ANY
import:     from AS13246 action pref=190; accept ANY
import:     from AS13249 action pref=190; accept ANY
import:     from AS13285 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15133 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15169 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15557 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15594 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15598 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15600 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15772 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15830 action pref=190; accept ANY
import:     from AS15925 action pref=190; accept ANY
import:     from AS16097 action pref=190; accept ANY
import:     from AS16265 action pref=190; accept ANY
import:     from AS16276 action pref=190; accept ANY
import:     from AS19151 action pref=190; accept ANY
import:     from AS20495 action pref=190; accept ANY
import:     from AS20504 action pref=190; accept ANY
import:     from AS20633 action pref=190; accept ANY
import:     from AS20640 action pref=190; accept ANY
import:     from AS20764 action pref=190; accept ANY
import:     from AS20773 action pref=190; accept ANY
import:     from AS20940 action pref=190; accept ANY
import:     from AS21219 action pref=190; accept ANY
import:     from AS21263 action pref=190; accept ANY
import:     from AS21336 action pref=190; accept ANY
import:     from AS21385 action pref=190; accept ANY
import:     from AS21413 action pref=190; accept ANY
import:     from AS21473 action pref=190; accept ANY
import:     from AS22822 action pref=190; accept ANY
import:     from AS23148 action pref=190; accept ANY
import:     from AS24724 action pref=190; accept ANY
import:     from AS24940 action pref=190; accept ANY
import:     from AS25074 action pref=190; accept ANY
import:     from AS25286 action pref=190; accept ANY
import:     from AS25394 action pref=190; accept ANY
import:     from AS25462 action pref=190; accept ANY
import:     from AS25525 action pref=190; accept ANY
import:     from AS25560 action pref=190; accept ANY
import:     from AS28917 action pref=190; accept ANY
import:     from AS29066 action pref=190; accept ANY
import:     from AS29140 action pref=190; accept ANY
import:     from AS29314 action pref=190; accept ANY
import:     from AS29562 action pref=190; accept ANY
import:     from AS29610 action pref=190; accept ANY
import:     from AS29686 action pref=190; accept ANY
import:     from AS30890 action pref=190; accept ANY
import:     from AS31142 action pref=190; accept ANY
import:     from AS31252 action pref=190; accept ANY
import:     from AS31334 action pref=190; accept ANY
import:     from AS31445 action pref=190; accept ANY
import:     from AS31529 action pref=190; accept ANY
import:     from AS33873 action pref=190; accept ANY
import:     from AS33891 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34088 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34224 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34305 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34309 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34347 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34655 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34763 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34764 action pref=190; accept ANY
import:     from AS34953 action pref=190; accept ANY
import:     from AS35244 action pref=190; accept ANY
import:     from AS35254 action pref=190; accept ANY
import:     from AS35320 action pref=190; accept ANY
import:     from AS35366 action pref=190; accept ANY
import:     from AS36408 action pref=190; accept ANY
import:     from AS36622 action pref=190; accept ANY
import:     from AS39912 action pref=190; accept ANY
import:     from AS41095 action pref=190; accept ANY
import:     from AS41289 action pref=190; accept ANY
import:     from AS41391 action pref=190; accept ANY
import:     from AS41412 action pref=190; accept ANY
import:     from AS41690 action pref=190; accept ANY
import:     from AS41692 action pref=190; accept ANY
import:     from AS41853 action pref=190; accept ANY
import:     from AS42366 action pref=190; accept ANY
import:     from AS42652 action pref=190; accept ANY
import:     from AS42861 action pref=190; accept ANY
import:     from AS43303 action pref=190; accept ANY
import:     from AS44042 action pref=190; accept ANY
import:     from AS44066 action pref=190; accept ANY
import:     from AS47195 action pref=190; accept ANY
import:     from AS50472 action pref=190; accept ANY
import:     from AS197413 action pref=190; accept ANY
remarks:    NIX.CZ
import:     from AS112 action pref=200; accept ANY
import:     from AS702 action pref=200; accept ANY
import:     from AS2686 action pref=200; accept ANY
import:     from AS2819 action pref=200; accept ANY
import:     from AS2852 action pref=200; accept ANY
import:     from AS5407 action pref=200; accept ANY
import:     from AS5610 action pref=200; accept ANY
import:     from AS6706 action pref=200; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=200; accept ANY
import:     from AS6881 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8251 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8422 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8913 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8928 action pref=200; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=200; accept ANY
import:     from AS9080 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12306 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12570 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12767 action pref=200; accept ANY
import:     from AS13036 action pref=200; accept ANY
import:     from AS13237 action pref=200; accept ANY
import:     from AS15598 action pref=200; accept ANY
import:     from AS15685 action pref=200; accept ANY
import:     from AS15935 action pref=200; accept ANY
import:     from AS16019 action pref=200; accept ANY
import:     from AS16246 action pref=200; accept ANY
import:     from AS16265 action pref=200; accept ANY
import:     from AS20144 action pref=200; accept ANY
import:     from AS20723 action pref=200; accept ANY
import:     from AS21430 action pref=200; accept ANY
import:     from AS21435 action pref=200; accept ANY
import:     from AS24806 action pref=200; accept ANY
import:     from AS24971 action pref=200; accept ANY
import:     from AS25036 action pref=200; accept ANY
import:     from AS25192 action pref=200; accept ANY
import:     from AS25234 action pref=200; accept ANY
import:     from AS25248 action pref=200; accept ANY
import:     from AS25424 action pref=200; accept ANY
import:     from AS25512 action pref=200; accept ANY
import:     from AS26415 action pref=200; accept ANY
import:     from AS28725 action pref=200; accept ANY
import:     from AS28851 action pref=200; accept ANY
import:     from AS28972 action pref=200; accept ANY
import:     from AS29086 action pref=200; accept ANY
import:     from AS29113 action pref=200; accept ANY
import:     from AS29134 action pref=200; accept ANY
import:     from AS29321 action pref=200; accept ANY
import:     from AS29583 action pref=200; accept ANY
import:     from AS30134 action pref=200; accept ANY
import:     from AS30764 action pref=200; accept ANY
import:     from AS31246 action pref=200; accept ANY
import:     from AS33883 action pref=200; accept ANY
import:     from AS34080 action pref=200; accept ANY
import:     from AS34315 action pref=200; accept ANY
import:     from AS35236 action pref=200; accept ANY
import:     from AS35361 action pref=200; accept ANY
import:     from AS35592 action pref=200; accept ANY
import:     from AS38952 action pref=200; accept ANY
import:     from AS39235 action pref=200; accept ANY
import:     from AS39392 action pref=200; accept ANY
import:     from AS39790 action pref=200; accept ANY
import:     from AS39791 action pref=200; accept ANY
import:     from AS39817 action pref=200; accept ANY
import:     from AS39906 action pref=200; accept ANY
import:     from AS42000 action pref=200; accept ANY
import:     from AS42306 action pref=200; accept ANY
import:     from AS42908 action pref=200; accept ANY
import:     from AS62178 action pref=200; accept ANY
remarks:    SIX.SK
import:     from AS2607 action pref=200; accept ANY
import:     from AS5578 action pref=200; accept ANY
import:     from AS5628 action pref=200; accept ANY
import:     from AS6658 action pref=200; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=200; accept ANY
import:     from AS6855 action pref=200; accept ANY
import:     from AS6862 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8264 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8290 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8620 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8778 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12301 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12426 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12508 action pref=200; accept ANY
import:     from AS12905 action pref=200; accept ANY
import:     from AS15935 action pref=200; accept ANY
import:     from AS15962 action pref=200; accept ANY
import:     from AS16160 action pref=200; accept ANY
import:     from AS16295 action pref=200; accept ANY
import:     from AS16317 action pref=200; accept ANY
import:     from AS20579 action pref=200; accept ANY
import:     from AS20704 action pref=200; accept ANY
import:     from AS24744 action pref=200; accept ANY
import:     from AS24806 action pref=200; accept ANY
import:     from AS24971 action pref=200; accept ANY
import:     from AS25373 action pref=200; accept ANY
import:     from AS25496 action pref=200; accept ANY
import:     from AS29086 action pref=200; accept ANY
import:     from AS29405 action pref=200; accept ANY
import:     from AS29531 action pref=200; accept ANY
import:     from AS31117 action pref=200; accept ANY
import:     from AS31127 action pref=200; accept ANY
import:     from AS31679 action pref=200; accept ANY
import:     from AS35328 action pref=200; accept ANY
import:     from AS35419 action pref=200; accept ANY
import:     from AS38949 action pref=200; accept ANY
import:     from AS42005 action pref=200; accept ANY
import:     from AS42841 action pref=200; accept ANY
import:     from AS43248 action pref=200; accept ANY
import:     from AS43451 action pref=200; accept ANY
import:     from AS16367 action pref=300; accept AS16367
import:     from AS16142 action pref=300; accept AS16142
import:     from AS21433 action pref=300; accept AS21433
import:     from AS29321 action pref=300; accept as-centronet
import:     from AS34791 action pref=300; accept AS34791
import:     from AS39791 action pref=300; accept AS39791
import:     from AS198167 action pref=300; accept AS198167
import:     from AS6777 accept ANY AND NOT <^[AS16265 AS46786 AS24940 AS15169 AS22822 AS32934 AS20940]>
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
export:     to AS1299 announce as-dialtelecom
export:     to AS3257 announce as-dialtelecom
export:     to AS174 announce as-dialtelecom
export:     to AS2914 announce as-dialtelecom
remarks:    AMS-IX, LINX
export:     to AS786 announce as-dialtelecom
export:     to AS1103 announce as-dialtelecom
export:     to AS1126 announce as-dialtelecom
export:     to AS1200 announce as-dialtelecom
export:     to AS1290 announce as-dialtelecom
export:     to AS1408 announce as-dialtelecom
export:     to AS2119 announce as-dialtelecom
export:     to AS2529 announce as-dialtelecom
export:     to AS2603 announce as-dialtelecom
export:     to AS2611 announce as-dialtelecom
export:     to AS3213 announce as-dialtelecom
export:     to AS3262 announce as-dialtelecom
export:     to AS3265 announce as-dialtelecom
export:     to AS3267 announce as-dialtelecom
export:     to AS3304 announce as-dialtelecom
export:     to AS3333 announce as-dialtelecom
export:     to AS4250 announce as-dialtelecom
export:     to AS4739 announce as-dialtelecom
export:     to AS5390 announce as-dialtelecom
export:     to AS5466 announce as-dialtelecom
export:     to AS5503 announce as-dialtelecom
export:     to AS5524 announce as-dialtelecom
export:     to AS5615 announce as-dialtelecom
export:     to AS5631 announce as-dialtelecom
export:     to AS6327 announce as-dialtelecom
export:     to AS6677 announce as-dialtelecom
export:     to AS6779 announce as-dialtelecom
export:     to AS6871 announce as-dialtelecom
export:     to AS6894 announce as-dialtelecom
export:     to AS8001 announce as-dialtelecom
export:     to AS8002 announce as-dialtelecom
export:     to AS8068 announce as-dialtelecom
export:     to AS8342 announce as-dialtelecom
export:     to AS8368 announce as-dialtelecom
export:     to AS8419 announce as-dialtelecom
export:     to AS8582 announce as-dialtelecom
export:     to AS8587 announce as-dialtelecom
export:     to AS8607 announce as-dialtelecom
export:     to AS8608 announce as-dialtelecom
export:     to AS8681 announce as-dialtelecom
export:     to AS8781 announce as-dialtelecom
export:     to AS8844 announce as-dialtelecom
export:     to AS8851 announce as-dialtelecom
export:     to AS8912 announce as-dialtelecom
export:     to AS8918 announce as-dialtelecom
export:     to AS8943 announce as-dialtelecom
export:     to AS9121 announce as-dialtelecom
export:     to AS9143 announce as-dialtelecom
export:     to AS9150 announce as-dialtelecom
export:     to AS9191 announce as-dialtelecom
export:     to AS9318 announce as-dialtelecom
export:     to AS11666 announce as-dialtelecom
export:     to AS12399 announce as-dialtelecom
export:     to AS12414 announce as-dialtelecom
export:     to AS12513 announce as-dialtelecom
export:     to AS12552 announce as-dialtelecom
export:     to AS12573 announce as-dialtelecom
export:     to AS12715 announce as-dialtelecom
export:     to AS12759 announce as-dialtelecom
export:     to AS12859 announce as-dialtelecom
export:     to AS12871 announce as-dialtelecom
export:     to AS12902 announce as-dialtelecom
export:     to AS13037 announce as-dialtelecom
export:     to AS13193 announce as-dialtelecom
export:     to AS13680 announce as-dialtelecom
export:     to AS13768 announce as-dialtelecom
export:     to AS14076 announce as-dialtelecom
export:     to AS15290 announce as-dialtelecom
export:     to AS15395 announce as-dialtelecom
export:     to AS15399 announce as-dialtelecom
export:     to AS15435 announce as-dialtelecom
export:     to AS15535 announce as-dialtelecom
export:     to AS15542 announce as-dialtelecom
export:     to AS15670 announce as-dialtelecom
export:     to AS15879 announce as-dialtelecom
export:     to AS16131 announce as-dialtelecom
export:     to AS16237 announce as-dialtelecom
export:     to AS16298 announce as-dialtelecom
export:     to AS16637 announce as-dialtelecom
export:     to AS17451 announce as-dialtelecom
export:     to AS17660 announce as-dialtelecom
export:     to AS20481 announce as-dialtelecom
export:     to AS20500 announce as-dialtelecom
export:     to AS20507 announce as-dialtelecom
export:     to AS20562 announce as-dialtelecom
export:     to AS20634 announce as-dialtelecom
export:     to AS20712 announce as-dialtelecom
export:     to AS20932 announce as-dialtelecom
export:     to AS20953 announce as-dialtelecom
export:     to AS21099 announce as-dialtelecom
export:     to AS21155 announce as-dialtelecom
export:     to AS21221 announce as-dialtelecom
export:     to AS21345 announce as-dialtelecom
export:     to AS21371 announce as-dialtelecom
export:     to AS21392 announce as-dialtelecom
export:     to AS21396 announce as-dialtelecom
export:     to AS21478 announce as-dialtelecom
export:     to AS22212 announce as-dialtelecom
export:     to AS24167 announce as-dialtelecom
export:     to AS24594 announce as-dialtelecom
export:     to AS24730 announce as-dialtelecom
export:     to AS24916 announce as-dialtelecom
export:     to AS24931 announce as-dialtelecom
export:     to AS25148 announce as-dialtelecom
export:     to AS25151 announce as-dialtelecom
export:     to AS25182 announce as-dialtelecom
export:     to AS25459 announce as-dialtelecom
export:     to AS25466 announce as-dialtelecom
export:     to AS25577 announce as-dialtelecom
export:     to AS25596 announce as-dialtelecom
export:     to AS25973 announce as-dialtelecom
export:     to AS26972 announce as-dialtelecom
export:     to AS28929 announce as-dialtelecom
export:     to AS28685 announce as-dialtelecom
export:     to AS28788 announce as-dialtelecom
export:     to AS28836 announce as-dialtelecom
export:     to AS28878 announce as-dialtelecom
export:     to AS29017 announce as-dialtelecom
export:     to AS29396 announce as-dialtelecom
export:     to AS29640 announce as-dialtelecom
export:     to AS29791 announce as-dialtelecom
export:     to AS30094 announce as-dialtelecom
export:     to AS30781 announce as-dialtelecom
export:     to AS30844 announce as-dialtelecom
export:     to AS31458 announce as-dialtelecom
export:     to AS31529 announce as-dialtelecom
export:     to AS31641 announce as-dialtelecom
export:     to AS31708 announce as-dialtelecom
export:     to AS31715 announce as-dialtelecom
export:     to AS31727 announce as-dialtelecom
export:     to AS32748 announce as-dialtelecom
export:     to AS32787 announce as-dialtelecom
export:     to AS32934 announce as-dialtelecom
export:     to AS33915 announce as-dialtelecom
export:     to AS33970 announce as-dialtelecom
export:     to AS34141 announce as-dialtelecom
export:     to AS34245 announce as-dialtelecom
export:     to AS34419 announce as-dialtelecom
export:     to AS34442 announce as-dialtelecom
export:     to AS34486 announce as-dialtelecom
export:     to AS34595 announce as-dialtelecom
export:     to AS34816 announce as-dialtelecom
export:     to AS34968 announce as-dialtelecom
export:     to AS35028 announce as-dialtelecom
export:     to AS35260 announce as-dialtelecom
export:     to AS35574 announce as-dialtelecom
export:     to AS35591 announce as-dialtelecom
export:     to AS36408 announce as-dialtelecom
export:     to AS36692 announce as-dialtelecom
export:     to AS36944 announce as-dialtelecom
export:     to AS38182 announce as-dialtelecom
export:     to AS39309 announce as-dialtelecom
export:     to AS39326 announce as-dialtelecom
export:     to AS39556 announce as-dialtelecom
export:     to AS39704 announce as-dialtelecom
export:     to AS39757 announce as-dialtelecom
export:     to AS40009 announce as-dialtelecom
export:     to AS41230 announce as-dialtelecom
export:     to AS41420 announce as-dialtelecom
export:     to AS41445 announce as-dialtelecom
export:     to AS41552 announce as-dialtelecom
export:     to AS42148 announce as-dialtelecom
export:     to AS42689 announce as-dialtelecom
export:     to AS42884 announce as-dialtelecom
export:     to AS43303 announce as-dialtelecom
export:     to AS43350 announce as-dialtelecom
export:     to AS43560 announce as-dialtelecom
export:     to AS43821 announce as-dialtelecom
export:     to AS44259 announce as-dialtelecom
export:     to AS44444 announce as-dialtelecom
export:     to AS46786 announce as-dialtelecom
export:     to AS47143 announce as-dialtelecom
export:     to AS47869 announce as-dialtelecom
export:     to AS48345 announce as-dialtelecom
export:     to AS50292 announce as-dialtelecom
export:     to AS50683 announce as-dialtelecom
remarks:    DeCIX, ECIX, VIX.AT
export:     to AS42 announce as-dialtelecom
export:     to AS248 announce as-dialtelecom
export:     to AS250 announce as-dialtelecom
export:     to AS553 announce as-dialtelecom
export:     to AS559 announce as-dialtelecom
export:     to AS680 announce as-dialtelecom
export:     to AS1248 announce as-dialtelecom
export:     to AS1267 announce as-dialtelecom
export:     to AS1764 announce as-dialtelecom
export:     to AS2818 announce as-dialtelecom
export:     to AS2857 announce as-dialtelecom
export:     to AS3209 announce as-dialtelecom
export:     to AS3216 announce as-dialtelecom
export:     to AS3255 announce as-dialtelecom
export:     to AS3303 announce as-dialtelecom
export:     to AS3327 announce as-dialtelecom
export:     to AS3491 announce as-dialtelecom
export:     to AS3856 announce as-dialtelecom
export:     to AS4589 announce as-dialtelecom
export:     to AS5089 announce as-dialtelecom
export:     to AS5410 announce as-dialtelecom
export:     to AS5413 announce as-dialtelecom
export:     to AS5427 announce as-dialtelecom
export:     to AS5430 announce as-dialtelecom
export:     to AS5466 announce as-dialtelecom
export:     to AS5588 announce as-dialtelecom
export:     to AS5605 announce as-dialtelecom
export:     to AS6083 announce as-dialtelecom
export:     to AS6661 announce as-dialtelecom
export:     to AS6663 announce as-dialtelecom
export:     to AS6667 announce as-dialtelecom
export:     to AS6695 announce as-dialtelecom
export:     to AS6724 announce as-dialtelecom
export:     to AS6730 announce as-dialtelecom
export:     to AS6735 announce as-dialtelecom
export:     to AS6805 announce as-dialtelecom
export:     to AS6900 announce as-dialtelecom
export:     to AS6939 announce as-dialtelecom
export:     to AS7575 announce as-dialtelecom
export:     to AS8218 announce as-dialtelecom
export:     to AS8319 announce as-dialtelecom
export:     to AS8359 announce as-dialtelecom
export:     to AS8365 announce as-dialtelecom
export:     to AS8391 announce as-dialtelecom
export:     to AS8426 announce as-dialtelecom
export:     to AS8447 announce as-dialtelecom
export:     to AS8468 announce as-dialtelecom
export:     to AS8469 announce as-dialtelecom
export:     to AS8492 announce as-dialtelecom
export:     to AS8513 announce as-dialtelecom
export:     to AS8551 announce as-dialtelecom
export:     to AS8560 announce as-dialtelecom
export:     to AS8586 announce as-dialtelecom
export:     to AS8591 announce as-dialtelecom
export:     to AS8596 announce as-dialtelecom
export:     to AS8648 announce as-dialtelecom
export:     to AS8657 announce as-dialtelecom
export:     to AS8674 announce as-dialtelecom
export:     to AS8708 announce as-dialtelecom
export:     to AS8717 announce as-dialtelecom
export:     to AS8732 announce as-dialtelecom
export:     to AS8763 announce as-dialtelecom
export:     to AS8767 announce as-dialtelecom
export:     to AS8804 announce as-dialtelecom
export:     to AS8859 announce as-dialtelecom
export:     to AS8879 announce as-dialtelecom
export:     to AS8881 announce as-dialtelecom
export:     to AS8966 announce as-dialtelecom
export:     to AS8972 announce as-dialtelecom
export:     to AS9031 announce as-dialtelecom
export:     to AS9044 announce as-dialtelecom
export:     to AS9050 announce as-dialtelecom
export:     to AS9063 announce as-dialtelecom
export:     to AS9070 announce as-dialtelecom
export:     to AS9116 announce as-dialtelecom
export:     to AS9119 announce as-dialtelecom
export:     to AS9145 announce as-dialtelecom
export:     to AS9189 announce as-dialtelecom
export:     to AS9211 announce as-dialtelecom
export:     to AS9505 announce as-dialtelecom
export:     to AS10310 announce as-dialtelecom
export:     to AS12041 announce as-dialtelecom
export:     to AS12312 announce as-dialtelecom
export:     to AS12337 announce as-dialtelecom
export:     to AS12355 announce as-dialtelecom
export:     to AS12399 announce as-dialtelecom
export:     to AS12530 announce as-dialtelecom
export:     to AS12611 announce as-dialtelecom
export:     to AS12695 announce as-dialtelecom
export:     to AS12713 announce as-dialtelecom
export:     to AS12714 announce as-dialtelecom
export:     to AS12731 announce as-dialtelecom
export:     to AS12989 announce as-dialtelecom
export:     to AS12859 announce as-dialtelecom
export:     to AS12897 announce as-dialtelecom
export:     to AS13030 announce as-dialtelecom
export:     to AS13101 announce as-dialtelecom
export:     to AS13237 announce as-dialtelecom
export:     to AS13246 announce as-dialtelecom
export:     to AS13249 announce as-dialtelecom
export:     to AS13285 announce as-dialtelecom
export:     to AS15133 announce as-dialtelecom
export:     to AS15169 announce as-dialtelecom
export:     to AS15557 announce as-dialtelecom
export:     to AS15594 announce as-dialtelecom
export:     to AS15598 announce as-dialtelecom
export:     to AS15600 announce as-dialtelecom
export:     to AS15772 announce as-dialtelecom
export:     to AS15830 announce as-dialtelecom
export:     to AS15925 announce as-dialtelecom
export:     to AS16097 announce as-dialtelecom
export:     to AS16265 announce as-dialtelecom
export:     to AS16276 announce as-dialtelecom
export:     to AS19151 announce as-dialtelecom
export:     to AS20495 announce as-dialtelecom
export:     to AS20504 announce as-dialtelecom
export:     to AS20633 announce as-dialtelecom
export:     to AS20640 announce as-dialtelecom
export:     to AS20764 announce as-dialtelecom
export:     to AS20773 announce as-dialtelecom
export:     to AS20940 announce as-dialtelecom
export:     to AS21219 announce as-dialtelecom
export:     to AS21263 announce as-dialtelecom
export:     to AS21336 announce as-dialtelecom
export:     to AS21385 announce as-dialtelecom
export:     to AS21413 announce as-dialtelecom
export:     to AS21473 announce as-dialtelecom
export:     to AS22822 announce as-dialtelecom
export:     to AS23148 announce as-dialtelecom
export:     to AS24724 announce as-dialtelecom
export:     to AS24940 announce as-dialtelecom
export:     to AS25074 announce as-dialtelecom
export:     to AS25286 announce as-dialtelecom
export:     to AS25394 announce as-dialtelecom
export:     to AS25462 announce as-dialtelecom
export:     to AS25525 announce as-dialtelecom
export:     to AS25560 announce as-dialtelecom
export:     to AS28917 announce as-dialtelecom
export:     to AS29066 announce as-dialtelecom
export:     to AS29140 announce as-dialtelecom
export:     to AS29314 announce as-dialtelecom
export:     to AS29562 announce as-dialtelecom
export:     to AS29610 announce as-dialtelecom
export:     to AS29686 announce as-dialtelecom
export:     to AS30890 announce as-dialtelecom
export:     to AS31142 announce as-dialtelecom
export:     to AS31252 announce as-dialtelecom
export:     to AS31334 announce as-dialtelecom
export:     to AS31445 announce as-dialtelecom
export:     to AS31529 announce as-dialtelecom
export:     to AS33873 announce as-dialtelecom
export:     to AS33891 announce as-dialtelecom
export:     to AS34088 announce as-dialtelecom
export:     to AS34224 announce as-dialtelecom
export:     to AS34305 announce as-dialtelecom
export:     to AS34309 announce as-dialtelecom
export:     to AS34347 announce as-dialtelecom
export:     to AS34655 announce as-dialtelecom
export:     to AS34763 announce as-dialtelecom
export:     to AS34764 announce as-dialtelecom
export:     to AS34953 announce as-dialtelecom
export:     to AS35244 announce as-dialtelecom
export:     to AS35254 announce as-dialtelecom
export:     to AS35320 announce as-dialtelecom
export:     to AS35366 announce as-dialtelecom
export:     to AS36408 announce as-dialtelecom
export:     to AS36622 announce as-dialtelecom
export:     to AS39912 announce as-dialtelecom
export:     to AS41095 announce as-dialtelecom
export:     to AS41289 announce as-dialtelecom
export:     to AS41391 announce as-dialtelecom
export:     to AS41412 announce as-dialtelecom
export:     to AS41690 announce as-dialtelecom
export:     to AS41692 announce as-dialtelecom
export:     to AS41853 announce as-dialtelecom
export:     to AS42366 announce as-dialtelecom
export:     to AS42652 announce as-dialtelecom
export:     to AS42861 announce as-dialtelecom
export:     to AS43303 announce as-dialtelecom
export:     to AS44042 announce as-dialtelecom
export:     to AS44066 announce as-dialtelecom
export:     to AS47195 announce as-dialtelecom
export:     to AS50472 announce as-dialtelecom
export:     to AS197413 announce as-dialtelecom
remarks:    NIX.CZ
export:     to AS112 announce as-dialtelecom
export:     to AS702 announce as-dialtelecom
export:     to AS2686 announce as-dialtelecom
export:     to AS2819 announce as-dialtelecom
export:     to AS2852 announce as-dialtelecom
export:     to AS5407 announce as-dialtelecom
export:     to AS5610 announce as-dialtelecom
export:     to AS6706 announce as-dialtelecom
export:     to AS6830 announce as-dialtelecom
export:     to AS6881 announce as-dialtelecom
export:     to AS8251 announce as-dialtelecom
export:     to AS8422 announce as-dialtelecom
export:     to AS8913 announce as-dialtelecom
export:     to AS8928 announce as-dialtelecom
export:     to AS9002 announce as-dialtelecom
export:     to AS9080 announce as-dialtelecom
export:     to AS12306 announce as-dialtelecom
export:     to AS12570 announce as-dialtelecom
export:     to AS12767 announce as-dialtelecom
export:     to AS13036 announce as-dialtelecom
export:     to AS13237 announce as-dialtelecom
export:     to AS15598 announce as-dialtelecom
export:     to AS15685 announce as-dialtelecom
export:     to AS15935 announce as-dialtelecom
export:     to AS16019 announce as-dialtelecom
export:     to AS16246 announce as-dialtelecom
export:     to AS16265 announce as-dialtelecom
export:     to AS20144 announce as-dialtelecom
export:     to AS20723 announce as-dialtelecom
export:     to AS21430 announce as-dialtelecom
export:     to AS21435 announce as-dialtelecom
export:     to AS24806 announce as-dialtelecom
export:     to AS24971 announce as-dialtelecom
export:     to AS25036 announce as-dialtelecom
export:     to AS25192 announce as-dialtelecom
export:     to AS25234 announce as-dialtelecom
export:     to AS25248 announce as-dialtelecom
export:     to AS25424 announce as-dialtelecom
export:     to AS25512 announce as-dialtelecom
export:     to AS26415 announce as-dialtelecom
export:     to AS28725 announce as-dialtelecom
export:     to AS28851 announce as-dialtelecom
export:     to AS28972 announce as-dialtelecom
export:     to AS29086 announce as-dialtelecom
export:     to AS29113 announce as-dialtelecom
export:     to AS29134 announce as-dialtelecom
export:     to AS29321 announce as-dialtelecom
export:     to AS29583 announce as-dialtelecom
export:     to AS30134 announce as-dialtelecom
export:     to AS30764 announce as-dialtelecom
export:     to AS31246 announce as-dialtelecom
export:     to AS33883 announce as-dialtelecom
export:     to AS34080 announce as-dialtelecom
export:     to AS34315 announce as-dialtelecom
export:     to AS35236 announce as-dialtelecom
export:     to AS35361 announce as-dialtelecom
export:     to AS35592 announce as-dialtelecom
export:     to AS38952 announce as-dialtelecom
export:     to AS39235 announce as-dialtelecom
export:     to AS39392 announce as-dialtelecom
export:     to AS39790 announce as-dialtelecom
export:     to AS39791 announce as-dialtelecom
export:     to AS39817 announce as-dialtelecom
export:     to AS39906 announce as-dialtelecom
export:     to AS42000 announce as-dialtelecom
export:     to AS42306 announce as-dialtelecom
export:     to AS42908 announce as-dialtelecom
export:     to AS62178 announce as-dialtelecom
remarks:    SIX.SK
export:     to AS2607 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS5578 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS5628 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS6658 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS6830 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS6855 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS6862 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS8264 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS8290 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS8620 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS8778 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS12301 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS12426 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS12508 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS12905 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS15935 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS15962 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS16160 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS16295 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS16317 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS20579 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS20704 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS24744 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS24806 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS24971 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS25373 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS25496 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS29086 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS29405 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS29531 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS31117 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS31127 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS31679 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS35328 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS35419 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS38949 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS42005 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS42841 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS43248 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS43451 announce as-dialtelecom-six
export:     to AS16367 announce ANY
export:     to AS16142 announce ANY
export:     to AS21433 announce ANY
export:     to AS29321 announce ANY
export:     to AS34791 announce ANY
export:     to AS39791 announce ANY
export:     to AS198167 announce ANY
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:16265, 6777:46786, 6777:24940, 6777:15169, 6777:22822, 6777:32924, 6777:20940}; announce AS29208
export:     to AS61955 announce as-dialtelecom
admin-c:    DIAL666-RIPE
tech-c:     DIAL666-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS29208-MNT
created:    2003-07-01T08:07:19Z
last-modified: 2020-04-28T06:35:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IA8-RIPE
org-name:    Dial Telecom, a.s.
org-type:    LIR
address:    Krizikova 36a
address:    186 00
address:    Praha 8
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420226204400
fax-no:     +420226204197
admin-c:    JS50-RIPE
admin-c:    RJ1598-RIPE
admin-c:    MP1364-RIPE
abuse-c:    AR14411-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DIALTELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DIALTELECOM-MNT
created:    2004-04-17T11:04:32Z
last-modified: 2016-06-15T12:58:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Dial Telecom Hostmaster Role
address:    Dial Telecom, a.s.
address:    Krizikova 36a/237
address:    Praha 8
address:    186 00
address:    The Czech Republic
phone:     +420 226 204 400
phone:     +420 226 204 111
fax-no:     +420 226 204 197
org:      ORG-IA8-RIPE
admin-c:    MP1364-RIPE
admin-c:    JS50-RIPE
admin-c:    ZP389-RIPE
tech-c:     MP1364-RIPE
tech-c:     JS50-RIPE
tech-c:     ZP389-RIPE
tech-c:     RJ1598-RIPE
nic-hdl:    DIAL666-RIPE
abuse-mailbox: abuse@dialtelecom.cz
mnt-by:     DIALTELECOM-MNT
created:    2011-06-06T07:41:39Z
last-modified: 2015-08-06T14:43:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]