| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VERCOM AS29205

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29205
as-name:    VERCOM
org:      ORG-VS153-RIPE
import:     from AS58321 accept ANY
export:     to AS58321 announce AS29205
import:     from AS42531 accept ANY
export:     to AS42531 announce AS29205
admin-c:    VS8901-RIPE
tech-c:     VS8901-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-vercom-1-mnt
created:    2015-06-02T15:52:24Z
last-modified: 2018-09-04T11:36:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VS153-RIPE
org-name:    VERCOM S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Roosevelta 22
address:    60-829
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 616222400
admin-c:    VS8901-RIPE
tech-c:     VS8901-RIPE
abuse-c:    AR32159-RIPE
mnt-ref:    pl-vercom-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-vercom-1-mnt
created:    2015-05-15T08:37:10Z
last-modified: 2022-01-05T12:56:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Lewkowicz
address:    ul. Roosevelta 22
address:    60-829
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 616222400
nic-hdl:    VS8901-RIPE
mnt-by:     pl-vercom-1-mnt
created:    2015-05-15T08:37:09Z
last-modified: 2019-03-13T11:41:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]