| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.146.10 (lg) / ec2-18-232-146-10.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:920a::12e8:920a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ESCP-EUROPE-AS AS29199

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29199
org:      ORG-EE47-RIPE
as-name:    ESCP-EUROPE-AS
import:     from AS2200 action pref=10; accept ANY
export:     to AS2200 announce AS29199
admin-c:    HA4230-RIPE
tech-c:     AH10182-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ESCP-EAP-mnt
created:    2003-06-27T11:56:42Z
last-modified: 2019-02-20T16:51:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EE47-RIPE
org-name:    ESCP EUROPE
org-type:    LIR
address:    79 Avenue de la Rpublique
address:    75011
address:    Paris
address:    FRANCE
abuse-c:    AR15244-RIPE
mnt-ref:    ESCP-EAP-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ESCP-EAP-mnt
created:    2011-10-05T09:54:20Z
last-modified: 2017-03-22T17:51:11Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +33149232000
fax-no:     +33149232000

person:     Hamani Abderamane
address:    79 avenue de la rpublique 75011 Paris FRANCE
phone:     +33149232091
nic-hdl:    AH10182-RIPE
mnt-by:     ESCP-EAP-mnt
created:    2015-01-20T13:10:19Z
last-modified: 2015-01-20T13:10:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hie Anthony
address:    79 avenue de la rpublique 75011 Paris FRANCE
phone:     +33149232091
nic-hdl:    HA4230-RIPE
mnt-by:     ESCP-EAP-mnt
created:    2019-02-20T16:17:53Z
last-modified: 2019-02-20T16:17:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]