| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GANDI-AS AS29169

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29169
org:      ORG-GA13-RIPE
as-name:    GANDI-AS
descr:     Domain name registrar - http://www.gandi.net
remarks:    === IPv4 ===
remarks:    GLOBAL TRANSIT
remarks:    ==============
import:     from AS29169:AS-TRANSIT4 action pref=200; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS29169:AS-TRANSIT4 announce AS-GANDI
remarks:    ===============================================
remarks:    IPv4 PEERINGS
remarks:    ========
remarks:    See as-set macros AS29169:AS-PEERS4 for IPv4 Peers
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS29169:AS-PEERS4 action pref=250; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS29169:AS-PEERS4 announce AS-GANDI
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    === IPv6 ===
remarks:    ===================================================
remarks:    GLOBAL TRANSIT / REACH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169:AS-TRANSIT6 action pref=200; accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29169:AS-TRANSIT6 announce AS-GANDI
remarks:    ==============================================
remarks:    IPv6 PEERINGS
remarks:    =============
remarks:    See as-set macros AS29169:AS-PEERS6 for IPv6 Peers
remarks:    --------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169:AS-PEERS6 action pref=250; accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29169:AS-PEERS6 announce AS-GANDI
remarks:    ===============================================
remarks:    === DOWNSTREAM TRANSIT ====
import:     from AS203476 accept AS203476 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS203476 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203476 accept AS203476 AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203476 announce ANY
remarks:    =[CONTACTS]========================================
remarks:    Spam and abuse abuse AT gandi D0T net
remarks:    Peering peering AT gandi D0T net
remarks:    noc noc AT gandi D0T net
remarks:    phone (only network related please) 01.70.39.37.55
remarks:    =[PEERING]=========================================
remarks:    | Peering policy: Open
remarks:    | We are present at the following public exchanges:
remarks:    | Equinix Paris
remarks:    | France-IX (Paris)
remarks:    | LINX (London)
remarks:    | AMS-IX (Amsterdam)
remarks:    | DE-CIX (Frankfurt)
remarks:    | LU-CIX (Luxembourg)
remarks:    ===================================================
remarks:    Network information:
remarks:    http://as29169.peeringdb.com/
remarks:    ===================================================
remarks:    ABOUT GANDI
remarks:    ===========
remarks:    GANDI is one of the largest domain name registrar
remarks:    in France, and is ICANN-accredited for the
remarks:    registration of .COM, .NET,.ORG, .BIZ, .INFO, .NAME
remarks:    .BE, .EU, .FR, .RE, .MOBI, .US, .CH, .LI, CO.UK,
remarks:    .ORG.UK, .CC, .TV, .TEL domains. (among others)
admin-c:    SD10199-RIPE
tech-c:     GNO4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     GANDI-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-06-20T07:10:15Z
last-modified: 2020-04-21T07:39:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GA13-RIPE
org-name:    GANDI SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    63-65 Boulevard Massena
address:    75013
address:    PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 70 39 37 55
fax-no:     +33 1 43 73 18 51
admin-c:    SD10199-RIPE
admin-c:    GAD42-RIPE
admin-c:    GNO4-RIPE
mnt-ref:    GANDI-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GANDI-NOC
abuse-c:    GAD42-RIPE
created:    2004-04-17T11:22:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Gandi Network Operations
address:    63-65 Boulevard Massena
address:    75013 Paris
address:    France
phone:     +33 1 70 39 37 55
admin-c:    SD10199-RIPE
tech-c:     SD10199-RIPE
nic-hdl:    GNO4-RIPE
remarks:    Gandi SAS NOC Role
remarks:    Gandi is an ICANN accredited Registrar
remarks:    http://www.gandi.net/
remarks:    - Network Issues: noc@gandi.net
remarks:    - Abuse/SPAM: abuse@gandi.net
abuse-mailbox: abuse@gandi.net
mnt-by:     GANDI-NOC
created:    2010-02-10T08:56:37Z
last-modified: 2020-05-12T16:22:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastien Dupas
address:    Gandi SAS
address:    63-65 boulevard Massena
address:    75013 Paris
address:    France
phone:     +33 1 70 39 37 56
nic-hdl:    SD10199-RIPE
mnt-by:     GANDi-NOC
created:    2015-04-16T16:34:47Z
last-modified: 2015-04-16T16:34:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]