| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Nokia AS29150

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29150
as-name:    Nokia
org:      ORG-NSNO1-RIPE
import:     from AS3549 action pref=200; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3549 announce AS29150
export:     to AS8220 announce AS29150
admin-c:    NIRM1-RIPE
tech-c:     NIRM2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NSN-NOC
created:    2003-06-16T15:46:21Z
last-modified: 2020-08-13T13:54:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NSNO1-RIPE
org-name:    Nokia Solutions and Networks Oy
country:    FI
org-type:    LIR
address:    PL 226
address:    00045
address:    Nokia Group
address:    FINLAND
phone:     +358504830793
fax-no:     +358718030170
mnt-ref:    nsn-noc
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NSN-NOC
admin-c:    NIRM1-RIPE
tech-c:     NIRM2-RIPE
abuse-c:    NIRM3-RIPE
created:    2007-06-14T10:11:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:49:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Nokia Local Internet Registry Management Admin
address:    Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland
admin-c:    JV720-RIPE
nic-hdl:    NIRM1-RIPE
mnt-by:     NSN-NOC
created:    2019-10-08T09:14:50Z
last-modified: 2019-12-02T10:34:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Nokia Local Internet Registry Management Tech
address:    Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland
tech-c:     JV720-RIPE
tech-c:     MK16535-RIPE
nic-hdl:    NIRM2-RIPE
mnt-by:     NSN-NOC
created:    2019-10-08T09:16:35Z
last-modified: 2023-02-07T12:24:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]