| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TATINT-AS AS29125

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29125
as-name:    TATINT-AS
status:     ASSIGNED
org:      ORG-ES15-RIPE
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8342 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2854 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2854 announce AS-TIC
export:     to AS8342 announce AS-TIC
export:     to AS20485 announce AS-TIC
default:    to AS2854 action pref=110; networks ANY
default:    to AS8342 action pref=100; networks ANY
default:    to AS20485 action pref=105; networks ANY
admin-c:    AMA50-RIPE
admin-c:    ark16-ripe
tech-c:     AMA50-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TIC-NOC-MNT
created:    2003-06-11T08:07:39Z
last-modified: 2018-09-04T09:57:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ES15-RIPE
org-name:    PJSC "Vimpelcom"
country:    RU
org-type:    LIR
remarks:    VEON Group
address:    8 Marta str, 10, bld. 14
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74999233775
fax-no:     +74957871990
admin-c:    SVNT1-RIPE
admin-c:    SVNT2-RIPE
admin-c:    IAI1-RIPE
admin-c:    DM3740-RIPE
admin-c:    BEE15-RIPE
mnt-ref:    SOVINTEL-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SOVINTEL-MNT
abuse-c:    SVNT2-RIPE
created:    2004-04-17T11:58:43Z
last-modified: 2022-04-21T15:45:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey M. Alexeev
address:    TATINTELCOM
address:    Lavrentieva 3
address:    420126 Kazan Tatarstan
address:    Russia
phone:     +7 843 567 60 06
fax-no:     +7 843 567 60 02
nic-hdl:    AMA50-RIPE
created:    2003-03-21T13:54:57Z
last-modified: 2020-06-03T11:07:28Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SOVINTEL-MNT

person:     Azat R. Khayaliev
address:    Vosstaniya 29 , Kazan, Russia
mnt-by:     TIC-NOC-MNT
mnt-by:     MNT-RNTELECOM
phone:     +7 843 2275432
fax-no:     +7 843 5453708
nic-hdl:    ARK16-RIPE
created:    2006-10-10T09:28:07Z
last-modified: 2022-05-11T19:10:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]