| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISKRATELECOM-AS AS29124

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29124
as-name:    ISKRATELECOM-AS
descr:     SEVEN-SKY
org:      ORG-JI4-RIPE
import:     from AS8595 accept ANY;
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER;
import:     from AS8732 accept ANY;
import:     from AS12714 accept ANY;
import:     from AS12695 accept AS-DINET;
import:     from AS28891 accept AS-CITTEL;
import:     from AS30784 accept AS-ISKRATELECOM;
import:     from AS39034 accept AS39034;
import:     from AS45013 accept AS-ECONOTEL
import:     from AS47764 accept AS-MAILRU
import:     from AS49153 accept AS49153;
import:     from AS49608 accept AS49608;
import:     from AS50283 accept AS50283;
import:     from AS56678 accept AS56678;
import:     from AS56741 accept AS56741;
import:     from AS59679 accept AS59679;
import:     from AS199040 accept AS199040;
import:     from AS199602 accept AS199602;
export:     to AS8595 announce AS-7SKY;
export:     to AS8631 announce AS-7SKY;
export:     to AS8732 announce AS-7SKY;
export:     to AS12714 announce AS-7SKY;
export:     to AS12695 announce AS-7SKY;
export:     to AS28891 announce ANY;
export:     to AS30784 announce ANY;
export:     to AS39034 announce ANY;
export:     to AS47764 announce AS-7SKY;
export:     to AS49153 announce ANY;
export:     to AS49608 announce ANY;
export:     to AS50283 announce ANY;
export:     to AS56678 announce ANY;
export:     to AS59679 announce ANY;
export:     to AS199040 announce ANY;
export:     to AS199602 announce ANY;
export:     to AS199634 announce ANY;
admin-c:    IT-RIPE
tech-c:     IT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ISKRATELECOM-MNT
created:    2003-06-11T07:59:59Z
last-modified: 2021-02-19T09:39:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JI4-RIPE
org-name:    Iskratelecom CJSC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Nagatinskaya Street, 1 building 14
address:    117105
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 640 1010
abuse-c:    AR16727-RIPE
admin-c:    AA30637-RIPE
admin-c:    AGK26-RIPE
admin-c:    MSZ10-RIPE
mnt-ref:    ISKRATELECOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ISKRATELECOM-MNT
created:    2004-04-17T11:53:46Z
last-modified: 2020-12-16T13:05:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ISKRATELECOM Network Operations Center
address:    Nagatinskaya Street 1, building 14
address:    117105 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 640 10 10
fax-no:     +7 495 640 10 10
org:      ORG-JI4-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Points of contact
remarks:    trouble: Routing issues: ipnoc@seven-sky.net
remarks:    trouble: Peering issues: peering@seven-sky.net
remarks:    trouble: General issues: noc@seven-sky.net
remarks:    trouble: SPAM and Network security issues: abuse@seven-sky.net
remarks:    trouble: Mail issues: postmaster@iskratelecom.net
remarks:    trouble: Information: http://www.seven-sky.net
remarks:    ------------------------------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@seven-sky.net
admin-c:    MSZ10-RIPE
admin-c:    AGK26-RIPE
tech-c:     AGK26-RIPE
tech-c:     AA30637-RIPE
nic-hdl:    IT-RIPE
mnt-by:     ISKRATELECOM-MNT
created:    2003-12-02T11:31:47Z
last-modified: 2018-01-23T11:48:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]