| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IWET-AS AS29122

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29122
as-name:    IWET-AS
org:      ORG-iL2-RIPE
import:     from AS8866 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9127 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12615 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34224 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8866 announce AS29122
export:     to AS9127 announce AS29122
export:     to AS12615 announce AS29122
export:     to AS34224 announce AS29122
admin-c:    DS597-RIPE
tech-c:     TK1374-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IWET-MNT
created:    2003-06-10T14:07:50Z
last-modified: 2018-09-04T09:57:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-iL2-RIPE
org-name:    i-Wet Ltd.
country:    BG
org-type:    LIR
address:    P.O. Box 28
address:    1000
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +359889816969
fax-no:     +359889816969
admin-c:    DS597-RIPE
admin-c:    TK1374-RIPE
mnt-ref:    IWET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IWET-MNT
abuse-c:    IWET1-RIPE
created:    2004-04-17T11:01:12Z
last-modified: 2020-12-16T13:09:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dean Savov
address:    P.O. Box 28
address:    1000 Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 88 9816969
nic-hdl:    DS597-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2012-05-02T12:55:22Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     IWET-MNT

person:     Tatiana Koleva
address:    P.O. Box 28
address:    1000 Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 88 9816969
nic-hdl:    TK1374-RIPE
created:    2003-01-25T13:21:30Z
last-modified: 2012-05-02T12:54:32Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     IWET-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]