| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.182.36 (lg) / ec2-3-215-182-36.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:b624::3d7:b624 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GITY-AS AS29086

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29086
org:      ORG-GN1-RIPE
as-name:    GITY-AS
descr:     G-NET
remarks:
remarks:    # Upstream
remarks:
import:     from AS1299 action pref=50; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS29086
remarks:
remarks:    # import from NIX.CZ
import:     from AS47200 action pref=100; accept AS-NIXCZ-RSCLIENTS
import:     from AS35236 action pref=100; accept AS-2CONNECT-NIX
import:     from AS25234 action pref=100; accept AS-ACTIVE24-CZ
import:     from AS15685 action pref=100; accept AS-CASABLANCA-NIX
import:     from AS42477 action pref=100; accept AS-SET-CBS
import:     from AS29321 action pref=100; accept AS-CentroNet
import:     from AS2852 action pref=100; accept AS-CESNET
import:     from AS35592 action pref=100; accept AS35592
import:     from AS39906 action pref=100; accept AS-COPROSYS-NIXCZ
import:     from AS25192 action pref=100; accept AS-CZNIC-NIX
import:     from AS39235 action pref=100; accept AS39235
import:     from AS29208 action pref=100; accept AS-dialtelecom
import:     from AS15614 action pref=100; accept AS-DRAGON
import:     from AS25512 action pref=100; accept AS-CDT-NETWORKS
import:     from AS42306 action pref=100; accept AS42306
import:     from AS25248 action pref=100; accept AS-CRA-CZNIX
import:     from AS39791 action pref=100; accept AS-CEZ-ICT
import:     from AS28851 action pref=100; accept AS-FORTECH-NIX
import:     from AS34692 action pref=100; accept AS-FREEBONE
import:     from AS47232 action pref=100; accept AS-GRAPESC-CZ
import:     from AS35361 action pref=100; accept AS-SET-GREPA
import:     from AS2819 action pref=100; accept AS2819
import:     from AS15935 action pref=100; accept AS-HA-VEL-CZNIX
import:     from AS20144 action pref=100; accept AS20144
import:     from AS29134 action pref=100; accept AS-IGNUM-NIX
import:     from AS24806 action pref=100; accept AS-INTCZ-NIX
import:     from AS25424 action pref=100; accept AS-INEXT
import:     from AS15598 action pref=100; accept AS-IPX
import:     from AS9080 action pref=100; accept AS-GIN-NIX
import:     from AS42000 action pref=100; accept AS-KAORA
import:     from AS41711 action pref=100; accept AS41711
import:     from AS16265 action pref=100; accept AS-LEASEWEB
import:     from AS41824 action pref=100; accept AS41824
import:     from AS28972 action pref=100; accept AS-MSOFT-NETWORKS
import:     from AS38952 action pref=100; accept AS38952
import:     from AS24971 action pref=100; accept AS-MASTERCZ-CZNIX
import:     from AS34315 action pref=100; accept AS34315
import:     from AS43708 action pref=100; accept AS43708
import:     from AS20723 action pref=100; accept AS-MGI-NIX
import:     from AS34080 action pref=100; accept AS34080
import:     from AS8913 action pref=100; accept AS8913
import:     from AS43413 action pref=100; accept AS43413
import:     from AS8251 action pref=100; accept AS-NFX-NIX
import:     from AS6881 action pref=100; accept AS-NIX
import:     from AS41088 action pref=100; accept AS-NSYS-NIX
import:     from AS39817 action pref=100; accept AS-OVANET-NIX
import:     from AS16276 action pref=100; accept AS16276
import:     from AS35214 action pref=100; accept AS-OXID-NIX
import:     from AS48926 action pref=100; accept AS-PE3NY-NIX
import:     from AS30764 action pref=100; accept AS-PODACZ
import:     from AS9002 action pref=100; accept AS-RETN
import:     from AS16246 action pref=100; accept AS-RIOMEDIA-NIXCZ
import:     from AS12570 action pref=100; accept AS-CZECHBONE
import:     from AS43070 action pref=100; accept AS-JAW
import:     from AS43037 action pref=100; accept AS-SEZNAM-CZ
import:     from AS5407 action pref=100; accept AS5407
import:     from AS29113 action pref=100; accept AS-SLOANE-NIX
import:     from AS31246 action pref=100; accept AS-NETBOX-CZNIX
import:     from AS50495 action pref=100; accept AS50495
import:     from AS39392 action pref=100; accept AS-SUPERNETWORK
import:     from AS47868 action pref=100; accept AS-SUPRO-CZ
import:     from AS13036 action pref=100; accept AS13036
import:     from AS12767 action pref=100; accept AS12767
import:     from AS5610 action pref=100; accept AS-CTIOL
import:     from AS25036 action pref=100; accept AS25036
import:     from AS38949 action pref=100; accept AS38949
import:     from AS33883 action pref=100; accept AS-TRIONET
import:     from AS29583 action pref=100; accept AS29583
import:     from AS16019 action pref=100; accept AS-VODAFONE-CZ
import:     from AS6706 action pref=100; accept AS-COLCZ-NIX
import:     from AS43541 action pref=100; accept AS-VSHOSTING-CZ
import:     from AS39790 action pref=100; accept AS-WEB4U
import:     from AS21430 action pref=100; accept AS21430
remarks:
remarks:    # export to NIX.CZ
export:     to AS47200 announce AS-GITY
export:     to AS35236 announce AS-GITY
export:     to AS25234 announce AS-GITY
export:     to AS15685 announce AS-GITY
export:     to AS42477 announce AS-GITY
export:     to AS29321 announce AS-GITY
export:     to AS2852 announce AS-GITY
export:     to AS35592 announce AS-GITY
export:     to AS39906 announce AS-GITY
export:     to AS25192 announce AS-GITY
export:     to AS39235 announce AS-GITY
export:     to AS29208 announce AS-GITY
export:     to AS15614 announce AS-GITY
export:     to AS25512 announce AS-GITY
export:     to AS42306 announce AS-GITY
export:     to AS25248 announce AS-GITY
export:     to AS39791 announce AS-GITY
export:     to AS28851 announce AS-GITY
export:     to AS34692 announce AS-GITY
export:     to AS47232 announce AS-GITY
export:     to AS35361 announce AS-GITY
export:     to AS2819 announce AS-GITY
export:     to AS15935 announce AS-GITY
export:     to AS20144 announce AS-GITY
export:     to AS29134 announce AS-GITY
export:     to AS24806 announce AS-GITY
export:     to AS25424 announce AS-GITY
export:     to AS15598 announce AS-GITY
export:     to AS9080 announce AS-GITY
export:     to AS42000 announce AS-GITY
export:     to AS41711 announce AS-GITY
export:     to AS16265 announce AS-GITY
export:     to AS41824 announce AS-GITY
export:     to AS28972 announce AS-GITY
export:     to AS38952 announce AS-GITY
export:     to AS24971 announce AS-GITY
export:     to AS34315 announce AS-GITY
export:     to AS43708 announce AS-GITY
export:     to AS20723 announce AS-GITY
export:     to AS34080 announce AS-GITY
export:     to AS8913 announce AS-GITY
export:     to AS43413 announce AS-GITY
export:     to AS8251 announce AS-GITY
export:     to AS6881 announce AS-GITY
export:     to AS41088 announce AS-GITY
export:     to AS39817 announce AS-GITY
export:     to AS16276 announce AS-GITY
export:     to AS35214 announce AS-GITY
export:     to AS48926 announce AS-GITY
export:     to AS30764 announce AS-GITY
export:     to AS9002 announce AS-GITY
export:     to AS16246 announce AS-GITY
export:     to AS12570 announce AS-GITY
export:     to AS43070 announce AS-GITY
export:     to AS43037 announce AS-GITY
export:     to AS5407 announce AS-GITY
export:     to AS29113 announce AS-GITY
export:     to AS31246 announce AS-GITY
export:     to AS50495 announce AS-GITY
export:     to AS39392 announce AS-GITY
export:     to AS47868 announce AS-GITY
export:     to AS13036 announce AS-GITY
export:     to AS12767 announce AS-GITY
export:     to AS5610 announce AS-GITY
export:     to AS25036 announce AS-GITY
export:     to AS38949 announce AS-GITY
export:     to AS33883 announce AS-GITY
export:     to AS29583 announce AS-GITY
export:     to AS16019 announce AS-GITY
export:     to AS6706 announce AS-GITY
export:     to AS43541 announce AS-GITY
export:     to AS39790 announce AS-GITY
export:     to AS21430 announce AS-GITY
remarks:
remarks:
admin-c:    AN1955-RIPE
tech-c:     MEG111-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     VM1576-RIPE
tech-c:     JO3513-RIPE
mnt-by:     GITYNET-MNT
created:    2003-05-30T07:02:42Z
last-modified: 2017-09-27T13:49:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GN1-RIPE
org-name:    GiTy, a.s.
org-type:    LIR
address:    Marianske nam. 1
address:    617 00
address:    Brno
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 5 45129360
fax-no:     +420 5 45129361
abuse-c:    AR14416-RIPE
admin-c:    VM1576-RIPE
admin-c:    MEG111-RIPE
admin-c:    AN1955-RIPE
mnt-ref:    GITYNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GITYNET-MNT
created:    2004-04-17T11:04:24Z
last-modified: 2016-09-09T12:56:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ales Novotny
address:    GiTy, a.s.
address:    Marianske nam. 1
address:    61700 Brno
address:    Czech Republic
phone:     +420 5 45129360
fax-no:     +420 5 45129361
nic-hdl:    AN1955-RIPE
mnt-by:     GITYNET-MNT
created:    2008-03-07T07:07:43Z
last-modified: 2016-09-09T13:07:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jaroslav Osicka
address:    GiTy, a.s. Marianske nam. 1 61700 Brno Czech Republic
phone:     +420 5 45129360
fax-no:     +420 5 45129361
nic-hdl:    JO3513-RIPE
mnt-by:     GITYNET-MNT
created:    2015-03-12T15:24:32Z
last-modified: 2016-09-09T13:15:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Moustafa El Ghannam
address:    GiTy, a.s. Marianske nam. 1 61700 Brno Czech Republic
phone:     +420 5 45129360
fax-no:     +420 5 45129361
nic-hdl:    MEG111-RIPE
mnt-by:     GITYNET-MNT
created:    2002-08-27T11:57:45Z
last-modified: 2016-09-09T13:14:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladislav Mara
address:    GiTy, a.s.
        Marianske nam. 1
        61700 Brno
        Czech Republic
phone:     +420 5 45129360
fax-no:     +420 5 45129361
nic-hdl:    VM1576-RIPE
mnt-by:     GITYNET-MNT
created:    2008-03-07T07:10:59Z
last-modified: 2008-03-07T07:15:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]