| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WVNET-AT-AS AS29081

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29081
org:      ORG-WIuK1-RIPE
as-name:    WVNET-AT-AS
remarks:    ====================================================
remarks:    Transit - Upstream / IPv4
remarks:    ====================================================
remarks:    ---> ANEXIA <---
import:     from AS47147 action pref=190; accept ANY
export:     to AS47147 announce AS-WVNETAT
remarks:    ====================================================
remarks:    Transit - Upstream / IPv6
remarks:    ====================================================
remarks:    ---> ANEXIA <---
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47147 accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47147 announce AS-WVNETAT
remarks:    ====================================================
admin-c:    AR14115-RIPE
tech-c:     AR14115-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WVNET-AT-MNT
created:    2003-05-28T10:36:10Z
last-modified: 2022-03-10T08:02:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WIuK1-RIPE
org-name:    WVNET Information und Kommunikation GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Edelhof 3
address:    3910
address:    Zwettl
address:    AUSTRIA
phone:     +43 2822 57003
fax-no:     +43 2822 5700319
admin-c:    AR14115-RIPE
tech-c:     AR14115-RIPE
abuse-c:    AR14115-RIPE
mnt-ref:    WVNET-AT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WVNET-AT-MNT
created:    2004-04-17T10:59:42Z
last-modified: 2020-12-16T12:20:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WVNET Hostmaster and Abuse contact
org:      ORG-WIuK1-RIPE
address:    WVNET Information und Kommunikation GmbH
address:    Edelhof 3
address:    3910 Zwettl
address:    Austria
phone:     +43 2822 57003
abuse-mailbox: noc@wvnet.at
admin-c:    TS57003-RIPE
tech-c:     SB22042-RIPE
nic-hdl:    AR14115-RIPE
mnt-by:     WVNET-AT-MNT
created:    2013-12-18T14:27:17Z
last-modified: 2019-07-06T14:00:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]