| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARSCYBERIAN-AS AS29077

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29077
as-name:    PARSCYBERIAN-AS
org:      ORG-MPBC1-RIPE
import:     from AS6736 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29068 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29079 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5377 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15611 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15611 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31198 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44889 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42337 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24631 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6736 announce AS29077
export:     to AS24631 announce AS29077
export:     to AS29068 announce AS29077
export:     to AS29079 announce AS29077
export:     to AS5377 announce AS29077 AS29079
export:     to AS9237 announce AS29077
export:     to AS25184 announce AS29077
export:     to AS21341 announce AS29077
export:     to AS15611 announce AS29077
export:     to AS12880 announce AS29077
export:     to AS15611 announce AS29077
export:     to AS31198 announce AS29077
export:     to AS44889 announce AS29077
export:     to AS42337 announce AS29077
admin-c:    ME7535-RIPE
tech-c:     ME7534-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ir-parscyberian-ltd-1
created:    2003-05-27T09:00:48Z
last-modified: 2019-09-05T14:03:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MPBC1-RIPE
org-name:    MOSHAVERIN PARSAYE BARIN Company Ltd.
country:    IR
org-type:    LIR
address:    4th floor, No 32, Gomnam street, Fatemi Sq.
address:    1413894419
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982188950344
admin-c:    ME7535-RIPE
tech-c:     ME7534-RIPE
abuse-c:    AR50688-RIPE
mnt-ref:    mnt-ir-parscyberian-ltd-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ir-parscyberian-ltd-1
created:    2019-02-07T07:00:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mostafa Elyasi
address:    4th floor, No 32, Gomnam street, Fatemi Sq.
address:    1413894419
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982188950344
nic-hdl:    ME7534-RIPE
mnt-by:     mnt-ir-parscyberian-ltd-1
created:    2019-02-07T07:00:48Z
last-modified: 2019-02-07T07:00:49Z
source:     RIPE

person:     Mostafa Elyasi
address:    4th floor, No 32, Gomnam street, Fatemi Sq.
address:    1413894419
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982188950344
nic-hdl:    ME7535-RIPE
mnt-by:     mnt-ir-parscyberian-ltd-1
created:    2019-02-07T07:00:48Z
last-modified: 2019-02-07T07:00:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]