| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UATLD-AS AS29067

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29067
as-name:    UATLD-AS
descr:     UA ccTLD Manager
descr:     Kiev 04060
descr:     P.O.box 98
org:      ORG-LA243-RIPE
import:     from AS15497 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS15497 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15626 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS15626 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15645 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS15645 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15772 action pref=100; accept ANY # WNET
mp-import:   from AS15772 action pref=100; accept ANY # WNET
import:     from AS15800 action pref=100; accept ANY # COORDINATOR-AS
mp-import:   from AS15800 action pref=100; accept ANY # COORDINATOR-AS
import:     from AS1820 action pref=100; accept ANY # WNET
mp-import:   from AS1820 action pref=100; accept ANY # WNET
import:     from AS18865 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS18865 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21011 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS21011 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25192 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS25192 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS21219 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24688 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS24688 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24725 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS24725 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3326 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS3326 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15497 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS15497 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15626 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS15626 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15645 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS15645 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15772 action pref=100; accept ANY # WNET
mp-import:   from AS15772 action pref=100; accept ANY # WNET
import:     from AS15800 action pref=100; accept ANY # COORDINATOR-AS
mp-import:   from AS15800 action pref=100; accept ANY # COORDINATOR-AS
import:     from AS1820 action pref=100; accept ANY # WNET
mp-import:   from AS1820 action pref=100; accept ANY # WNET
import:     from AS18865 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS18865 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21011 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS21011 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS21219 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24688 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS24688 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24725 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS24725 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3326 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS3326 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50844 action pref=100; accept ANY # EUNICIX-AS
mp-import:   from AS50844 action pref=100; accept ANY # EUNICIX-AS
import:     from AS51955 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS51955 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5538 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS5538 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59613 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS59613 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15497 announce AS29067
mp-export:   to AS15497 announce AS29067
export:     to AS15626 announce AS29067
mp-export:   to AS15626 announce AS29067
export:     to AS15645 announce AS29067
mp-export:   to AS15645 announce AS29067
export:     to AS15772 announce AS29067 # WNET
mp-export:   to AS15772 announce AS29067 # WNET
export:     to AS15800 announce AS29067
mp-export:   to AS15800 announce AS29067
export:     to AS1820 announce AS29067
mp-export:   to AS1820 announce AS29067
export:     to AS18865 announce AS29067
mp-export:   to AS18865 announce AS29067
export:     to AS21011 announce AS29067
mp-export:   to AS21011 announce AS29067
export:     to AS2118 announce AS29067
mp-export:   to AS2118 announce AS29067
export:     to AS21219 announce AS29067
mp-export:   to AS21219 announce AS29067
export:     to AS24688 announce AS29067
mp-export:   to AS24688 announce AS29067
export:     to AS24725 announce AS29067
mp-export:   to AS24725 announce AS29067
export:     to AS3326 announce AS29067
mp-export:   to AS3326 announce AS29067
export:     to AS50844 announce AS29067
mp-export:   to AS50844 announce AS29067
export:     to AS51955 announce AS29067
mp-export:   to AS51955 announce AS29067
export:     to AS5538 announce AS29067
mp-export:   to AS5538 announce AS29067
export:     to AS59613 announce AS29067
mp-export:   to AS59613 announce AS29067
export:     to AS6939 announce AS29067
mp-export:   to AS6939 announce AS29067
export:     to AS25192 announce AS29067 AS29663
mp-export:   to AS25192 announce AS29067 AS29663
import:     from AS29663 action pref=100; accept AS29663
mp-import:   from AS29663 action pref=100; accept AS29663
export:     to AS29663 announce AS29067
mp-export:   to AS29663 announce AS29067
import:     from AS204957 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS204957 action pref=100; accept ANY
export:     to AS204957 announce AS29067
mp-export:   to AS204957 announce AS29067
import:     from AS59747 action pref=100; accept ANY
export:     to AS59747 announce AS29067 AS29663
mp-import:   from AS59747 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS59747 announce AS29067 AS29663
import:     from AS49859 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS49859 action pref=100; accept ANY
export:     to AS49859 announce AS29067
import:     from AS34867 action pref=100; accept ANY
mp-import:   from AS34867 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS49859 announce AS29067
export:     to AS34867 announce AS29067
mp-export:   to AS34867 announce AS29067
admin-c:    UA-RIPE
tech-c:     HUTC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UA-MNT
mnt-by:     UA-NOC-MNT
created:    2003-05-23T12:33:03Z
last-modified: 2023-09-29T16:11:58Z
source:     RIPE
import:     from AS59729 action pref=100; accept ANY
export:     to AS59729 announce AS29067

organisation:  ORG-LA243-RIPE
org-name:    LLC "Hostmaster"
country:    UA
org-type:    LIR
address:    PO Box 23
address:    04053
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380 44 233-62-30
phone:     +380445941794
admin-c:    UA-RIPE
abuse-c:    HUTC1-RIPE
tech-c:     HUTC1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UA-MNT
created:    2009-09-25T14:34:49Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster UA tech contact
address:    04053, PO box 23
address:    Kyiv, Ukraine
abuse-mailbox: abuse@hostmaster.ua
org:      ORG-LA243-RIPE
nic-hdl:    HUTC1-RIPE
mnt-by:     UA-MNT
created:    2016-06-17T11:51:43Z
last-modified: 2016-06-17T11:54:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster UA administrative contact
address:    Hostmaster LLC
address:    P.O.Box 23
address:    Kyiv, 04053
address:    Ukraine
phone:     +380 44 5941794
abuse-mailbox: abuse@hostmaster.ua
org:      ORG-LA243-RIPE
nic-hdl:    UA-RIPE
remarks:    Top Level Domain for Ukraine (.ua)
mnt-by:     UA-MNT
created:    2002-03-22T09:31:05Z
last-modified: 2023-07-18T17:02:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]