| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CTAYLOR-AS AS29026

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29026
as-name:    CTAYLOR-AS
descr:     This autonomous system will be housed in the United Kingdom.
descr:     The purpose of the AS is to allow the customer to connect to
descr:     2 upstream ISP's for resilient Internet connectivity.
org:      ORG-CTCP1-RIPE
import:     from AS20629 action pref=100; accept ANY
import:     from AS702 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20629 announce AS29026
export:     to AS702 announce AS29026
remarks:    This AS is housed in 1 St. Katharine's Way, London E1W1UT
admin-c:    BITO3-RIPE
tech-c:     BITO3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BISUK-MNT
created:    2003-05-13T14:46:40Z
last-modified: 2018-10-11T09:39:32Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-UL6-RIPE

organisation:  ORG-CTCP1-RIPE
org-name:    CHARLES TAYLOR LIMITED
org-type:    OTHER
address:    Standard House, 12-13 Essex St, London WC2R 3AA. UK
abuse-c:    SDGN-RIPE
mnt-ref:    MNT-6DG
mnt-by:     BISUK-MNT
created:    2012-01-31T10:15:02Z
last-modified: 2020-07-08T12:06:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BIS Internet Technical Operations
address:    Six Degrees Group
address:    33 King William Street
address:    London
address:    United Kingdom
address:    EC4R 9AS
phone:     +44 (0) 20 7861 9320
fax-no:     +44 (0) 8701 345 183
admin-c:    KH555-RIPE
tech-c:     KH555-RIPE
tech-c:     MAR546-RIPE
nic-hdl:    BITO3-RIPE
abuse-mailbox: abuse@bis-internet.co.uk
remarks:    *********************************************************
remarks:    * ABUSE CONTACT: abuse@bis-internet.co.uk IN CASE OF *
remarks:    * INTRUSIONS, ILLEGAL ACTIVITY, ATTACKS, SCANS, PROBES, *
remarks:    * SPAM, ETC. *
remarks:    *********************************************************
mnt-by:     BISUK-MNT
created:    2006-10-13T10:55:05Z
last-modified: 2014-05-07T11:59:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]