| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.88.196 (lg) / ec2-18-234-88-196.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:58c4::12ea:58c4 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SCALEUP AS29014

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29014
as-name:    SCALEUP
remarks:    Germany
org:      ORG-IO2-RIPE
remarks:
remarks:    +-------------+
remarks:    | AMSIX Peers |
remarks:    +-------------+
import:     from AS-AMS-IX-RS action pref=80; accept ANY
import:     from AS-AMS-IX-RS-V6 action pref=80; accept ANY
remarks:
export:     to AS-AMS-IX-RS announce AS-SCALEUP
export:     to AS-AMS-IX-RS-V6 announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +------------+
remarks:    | BCIX Peers |
remarks:    +------------+
import:     from AS680 action pref=80; accept AS-DFNTOWINISP
import:     from AS6724 action pref=80; accept AS-STRATORZ
import:     from AS6939 action pref=80; accept AS-HURRICANE
import:     from AS8881 action pref=80; accept AS-VT-TRANSIT
import:     from AS13184 action pref=80; accept AS-HANSENET
import:     from AS16374 action pref=80; accept AS-BCIX
import:     from AS20940 action pref=80; accept AS-AKAMAI
import:     from AS31334 action pref=80; accept AS-KDG
import:     from AS33811 action pref=80; accept AS-PIXEL-UP
import:     from AS34695 action pref=80; accept AS34695
remarks:
export:     to AS-BCIX announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +-----------------------+
remarks:    | DECIX Frankfurt Peers |
remarks:    +-----------------------+
import:     from AS2484 action pref=80; accept AS-AFNIC
import:     from AS5089 action pref=80; accept AS-NTLI
import:     from AS5605 action pref=80; accept AS-NETUSE
import:     from AS6695 action pref=80; accept AS-DECIX
import:     from AS6724 action pref=80; accept AS-STRATORZ
import:     from AS8365 action pref=80; accept AS-MANDA
import:     from AS9063 action pref=80; accept AS-SAARGATE
import:     from AS12611 action pref=80; accept AS-RKOM
import:     from AS12859 action pref=80; accept AS-BIT
import:     from AS13285 action pref=80; accept AS-OPAL
import:     from AS15133 action pref=80; accept AS-EDGECAST
import:     from AS34695 action pref=80; accept AS34695
import:     from AS41692 action pref=80; accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS42416 action pref=80; accept AS42416
import:     from AS43890 action pref=80; accept AS-NETSERV-RO
import:     from AS44654 action pref=80; accept AS-MNS
import:     from AS49544 action pref=80; accept AS-INTERACTIVE3D
remarks:
export:     to AS-DECIX announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +---------------------+
remarks:    | DECIX Hamburg Peers |
remarks:    +---------------------+
import:     from AS5521 action pref=80; accept AS-CITYLINE
import:     from AS8881 action pref=80; accept AS-VT-TRANSIT
import:     from AS20940 action pref=80; accept AS-AKAMAI
import:     from AS31334 action pref=80; accept AS-KDG
import:     from AS43252 action pref=80; accept AS-WORKIX
remarks:
export:     to AS-DECIX-HAM announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +---------------------+
remarks:    | ECIX Peers (Berlin) |
remarks:    +---------------------+
import:     from AS5580 action pref=80; accept AS-ATRATO
import:     from AS6724 action pref=80; accept AS-STRATORZ
import:     from AS6805 action pref=80; accept AS-TDDE
import:     from AS6939 action pref=80; accept AS-HURRICANE
import:     from AS9033 action pref=80; accept AS-ECIX-BER
import:     from AS13184 action pref=80; accept AS-HANSENET
import:     from AS31334 action pref=80; accept AS-KDG
import:     from AS34695 action pref=80; accept AS34695
import:     from AS41692 action pref=80; accept AS-OPENCARRIER
remarks:
export:     to AS-ECIX-BER announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +--------------------------+
remarks:    | ECIX Peers (Duesseldorf) |
remarks:    +--------------------------+
import:     from AS5430 action pref=80; accept AS-FREENETDE
import:     from AS5580 action pref=80; accept AS-ATRATO
import:     from AS6805 action pref=80; accept AS-TDDE
import:     from AS6939 action pref=80; accept AS-HURRICANE
import:     from AS8422 action pref=80; accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS9033 action pref=80; accept AS-ECIX-DUS
import:     from AS13184 action pref=80; accept AS-HANSENET
import:     from AS31334 action pref=80; accept AS-KDG
import:     from AS34695 action pref=80; accept AS34695
import:     from AS41692 action pref=80; accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS56665 action pref=80; accept AS-TELINDUSLUX
remarks:
export:     to AS-ECIX-DUS announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +------------------------+
remarks:    | ECIX Peers (Frankfurt) |
remarks:    +------------------------+
remarks:
import:     from AS9033 action pref=80; accept AS-ECIX-FRA
remarks:
export:     to AS-ECIX-FRA announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +----------------------+
remarks:    | ECIX Peers (Hamburg) |
remarks:    +----------------------+
import:     from AS5580 action pref=80; accept AS-ATRATO
import:     from AS6805 action pref=80; accept AS-TDDE
import:     from AS6939 action pref=80; accept AS-HURRICANE
import:     from AS9033 action pref=80; accept AS-ECIX-HAM
import:     from AS13184 action pref=80; accept AS-HANSENET
import:     from AS31334 action pref=80; accept AS-KDG
import:     from AS41692 action pref=80; accept AS-OPENCARRIER
remarks:
export:     to AS-ECIX-HAM announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +-----------+
remarks:    | Customers |
remarks:    +-----------+
import:     from AS203017 action pref=100; accept AS203017
export:     to AS203017 announce ANY
remarks:
remarks:    +-----------+
remarks:    | Upstreams |
remarks:    +-----------+
import:     from AS174 action pref=80; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-SCALEUP
import:     from AS1299 action pref=80; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-SCALEUP
import:     from AS3356 action pref=80; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SCALEUP
remarks:
remarks:    +-----------------------------------------+
remarks:    | ScaleUp is an Internet Service Provider |
remarks:    | located in Hamburg and Berlin, Germany. |
remarks:    |                     |
remarks:    | We are present at AMSIX, BCIX, DECIX  |
remarks:    | and DECIX peering points.        |
remarks:    | For peering inquiries email       |
remarks:    |        |
remarks:    +-----------------------------------------+
remarks:
admin-c:    CH2937-RIPE
tech-c:     IFY-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INET4YOU-MNT
mnt-by:     SCALEUP-MNT
created:    2003-05-09T14:25:49Z
last-modified: 2017-11-15T09:20:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IO2-RIPE
org-name:    ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG
org-type:    LIR
address:    Suederstrasse 198
address:    20537
address:    Hamburg
address:    GERMANY
phone:     +4940593800
fax-no:     +494059380260
admin-c:    CB9896-RIPE
admin-c:    GB14241-RIPE
admin-c:    FG6134-RIPE
admin-c:    CH2937-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SCALEUP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SCALEUP-MNT
abuse-c:    SUAH-RIPE
tech-c:     SU-RIPE
created:    2004-10-19T11:03:07Z
last-modified: 2016-09-30T07:41:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      internet4YOU Hostmaster Role Account
address:    internet4YOU GmbH & Co. KG
address:    Suederstrasse 198
address:    20537 Hamburg
address:    Germany
org:      ORG-io2-RIPE
admin-c:    CH2937-RIPE
admin-c:    FG6134-RIPE
admin-c:    CB9896-RIPE
tech-c:     iH2613-RIPE
nic-hdl:    IFY-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    Please report abuse or spam to abuse@internet4you.com.
remarks:    In case of problems a 24/7 phone number is known to our
remarks:    customers and partners.
remarks:    -------------------------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@internet4you.com
mnt-by:     INET4YOU-MNT
created:    2002-11-07T14:42:22Z
last-modified: 2011-11-07T22:22:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian Hacker
address:    ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG
address:    Suederstrasse 198
address:    20537 Hamburg
address:    Germany
phone:     +49-40-59380-0
org:      ORG-io2-RIPE
nic-hdl:    CH2937-RIPE
mnt-by:     SCALEUP-MNT
created:    2011-03-06T00:00:32Z
last-modified: 2016-05-03T21:13:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]