| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MoldData-AS AS28990

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28990
as-name:    MoldData-AS
remarks:    .MD Domain Registry
org:      ORG-SETC1-RIPE
import:     from AS8926 action pref=50; accept ANY
import:     from AS25454 action pref=70; accept ANY
import:     from AS31252 action pref=70; accept ANY
import:     from AS31580 action pref=70; accept ANY
export:     to AS8926 announce AS28990
export:     to AS25454 announce AS28990
export:     to AS31252 announce AS28990
export:     to AS31580 announce AS28990
admin-c:    CA5524-RIPE
tech-c:     CA5524-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CTS-MNT
created:    2003-05-01T15:43:30Z
last-modified: 2020-03-12T10:57:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SETC1-RIPE
org-name:    Information Technology and Cyber Security Service P.I.
country:    MD
org-type:    LIR
address:    Piata Marii Adunari Nationale, 1
address:    mun. Chisinau
address:    MD-2012
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37322820906
fax-no:     +37322250522
abuse-c:    CA5524-RIPE
mnt-ref:    CTS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CTS-MNT
created:    2013-08-01T11:19:34Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:31Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    CE1674-RIPE
admin-c:    PG10620-RIPE

role:      ITSec Administrator
address:    Information Technology and Cyber Security Service P.I.
address:    Piata Marii Adunari Nationale 1
address:    2033 Chisinau
address:    Republic of Moldova
abuse-mailbox: abuse@itsec.md
admin-c:    CE1674-RIPE
tech-c:     CE1674-RIPE
nic-hdl:    CA5524-RIPE
mnt-by:     CTS-MNT
created:    2013-08-05T05:52:00Z
last-modified: 2019-10-01T08:34:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]