| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARM-AS AS28939

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28939
as-name:    ARM-AS
org:      ORG-AL29-RIPE
import:     from AS702 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1290 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9105 action pref=100; accept ANY
export:     to AS702 announce AS28939
export:     to AS1290 announce AS28939
export:     to AS9105 announce AS28939
admin-c:    ARH9-RIPE
admin-c:    JMC296-RIPE
tech-c:     ARH9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ARM
created:    2003-04-14T14:48:15Z
last-modified: 2021-02-23T13:57:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AL29-RIPE
org-name:    ARM Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    110 FULBORN ROAD
address:    CB1 9NJ
address:    CAMBRIDGE
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1223 400400
fax-no:     +44 1223 400410
abuse-c:    AR17502-RIPE
admin-c:    AN32952-RIPE
mnt-ref:    MNT-ARM
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ARM
created:    2004-11-24T14:47:17Z
last-modified: 2022-07-05T09:33:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ARM RIPE Hostmaster
abuse-mailbox: hostmaster@arm.com
address:    ARM Ltd
address:    110 Fulbourn Road
address:    Cherry Hinton
address:    Cambridge
address:    CB1 9NJ
address:    England, UK
phone:     +44 1223 400400
fax-no:     +44 1223 400410
admin-c:    CM2806-RIPE
admin-c:    AN32952-RIPE
tech-c:     CM2806-RIPE
tech-c:     AN32952-RIPE
nic-hdl:    ARH9-RIPE
mnt-by:     MNT-ARM
created:    2005-07-17T19:41:57Z
last-modified: 2022-07-05T13:40:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joseph M Coffey
address:    5707 Southwest Parkway, Bldg 1 Suite 100, Austin, TX 78735
phone:     +1(512)2251063
nic-hdl:    JMC296-RIPE
mnt-by:     MNT-ARM
created:    2017-02-07T20:36:24Z
last-modified: 2017-02-07T20:36:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]