| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OLMA-AS AS28912

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28912
as-name:    OLMA-AS
org:      ORG-OIFO1-RIPE
import:     from AS8331 action pref=10; accept ANY
import:     from AS25513 action pref=10; accept ANY
export:     to AS8331 announce AS28912
export:     to AS25513 announce AS28912
admin-c:    XELA-RIPE
admin-c:    MTAG-RIPE
tech-c:     XELA-RIPE
tech-c:     MTAG-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     OLMA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-04-03T08:53:10Z
last-modified: 2021-03-30T14:27:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-OIFO1-RIPE
org-name:    AO Investment Firm Olma
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Maliy Karetniy Lane, 7, str. 1
address:    Moscow RU
abuse-c:    OLMA-RIPE
mnt-ref:    RINET-MNT
mnt-by:     RINET-MNT
created:    2010-10-20T11:28:55Z
last-modified: 2022-12-01T16:40:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Tagoskin
address:    OLMA Investment firm
address:    Maliy Karetniy Lane, 7, str. 1,
address:    Moscow,Russia
phone:     +7 495 6642321
nic-hdl:    MTAG-RIPE
mnt-by:     OLMA-MNT
created:    2021-03-29T07:54:42Z
last-modified: 2021-03-30T13:51:19Z
source:     RIPE

person:     Alexey Sinitsyn
address:    OLMA Investment firm
address:    Maliy Karetniy Lane, 7, str. 1,
address:    Moscow,Russia
phone:     +7 495 664 2321
fax-no:     +7 495 664 2321
nic-hdl:    XELA-RIPE
mnt-by:     OLMA-MNT
created:    2003-04-03T15:06:26Z
last-modified: 2020-08-25T10:05:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]