| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Trecom-AS AS28893

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28893
as-name:    Trecom-AS
descr:     ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa, POLAND
org:      ORG-TSzo15-RIPE
import:     from AS15694 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15694 announce AS28893
default:    to AS15694
admin-c:    TS21098-RIPE
tech-c:     TS21098-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     TRECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-03-28T09:11:44Z
last-modified: 2018-09-04T09:57:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-TSzo15-RIPE
org-name:    TRECOM Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Mokotowska 4/6
address:    00-641 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 4887200
abuse-c:    AR24606-RIPE
admin-c:    RZ1193-RIPE
tech-c:     RZ1193-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2009-07-03T10:52:01Z
last-modified: 2022-12-01T16:56:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Szymanski
address:    TRECOM SP. Z O.O.
address:    ul. Mokotowska 4/6
address:    00-641 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 601 211671
fax-no:     +48 22 8256259
nic-hdl:    TS21098-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2012-04-16T12:13:47Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     NETIA-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]