| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LINZNET-AS AS28889

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28889
as-name:    LINZNET-AS
org:      ORG-LID1-RIPE
remarks:    ------------------------------
import:     from AS8245 accept ANY
export:     to AS8245 announce AS-LINZNET
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8245 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8245 announce AS-LINZNET
remarks:    ------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-LINZNET
remarks:    ------------------------------
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-LINZNET
remarks:    ------------------------------
import:     from AS39560 ACCEPT AS-KT-NET
export:     to AS39560 announce ANY
import:     from AS39372 accept AS39372
export:     to AS39372 announce ANY
import:     from AS50226 accept AS50226
export:     to AS50226 announce ANY
import:     from AS59909 accept AS-TELETEC
export:     to AS59909 announce ANY
remarks:    ------------------------------
remarks:    Route-Server Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ------------------------------
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-LINZNET
import:     from AS251 accept AS-KAIAGLOBAL
export:     to AS251 announce AS-LINZNET
import:     from AS1120 accept AS-ACOSERV
export:     to AS1120 announce AS-LINZNET
import:     from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
export:     to AS1853 announce AS-LINZNET
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-LINZNET
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET
export:     to AS3330 announce AS-LINZNET
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-LINZNET
import:     from AS5403 accept AS-APA
export:     to AS5403 announce AS-LINZNET
import:     from AS5578 accept AS-BENESTRA
export:     to AS5578 announce AS-LINZNET
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 announce AS-LINZNET
import:     from AS6663 accept AS-PANTEL
export:     to AS6663 announce AS-LINZNET
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
export:     to AS6720 announce AS-LINZNET
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-LINZNET
import:     from AS8218 accept AS8218:AS-CUSTOMERS
export:     to AS8218 announce AS-LINZNET
import:     from AS8220 accept AS-COLTAT
export:     to AS8220 announce AS-LINZNET
import:     from AS8339 accept AS-KABS
export:     to AS8339 announce AS-LINZNET
import:     from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT
export:     to AS8387 announce AS-LINZNET
import:     from AS8400 accept AS-TELEKOM
export:     to AS8400 announce AS-LINZNET
import:     from AS8412 accept AS-TMA
export:     to AS8412 announce AS-LINZNET
import:     from AS8591 accept AS-AMIS
export:     to AS8591 announce AS-LINZNET
import:     from AS8596 accept AS-HOTZE
export:     to AS8596 announce AS-LINZNET
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8674 announce AS-LINZNET
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-LINZNET
import:     from AS12337 accept AS-NORIS
export:     to AS12337 announce AS-LINZNET
import:     from AS12401 accept AS-INIC
export:     to AS12401 announce AS-LINZNET
import:     from AS12577 accept AS-MMC-AT
export:     to AS12577 announce AS-LINZNET
import:     from AS12605 accept AS-LIWESTAT
export:     to AS12605 announce AS-LINZNET
import:     from AS12895 accept AS-ITAUSTRIA
export:     to AS12895 announce AS-LINZNET
import:     from AS12971 accept AS-BIOSTOVIX
export:     to AS12971 announce AS-LINZNET
import:     from AS13004 accept AS-SOX-SRB
export:     to AS13004 announce AS-LINZNET
import:     from AS13064 accept AS-CNET
export:     to AS13064 announce AS-LINZNET
import:     from AS13101 accept AS-TNG
export:     to AS13101 announce AS-LINZNET
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-LINZNET
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-LINZNET
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 announce AS-LINZNET
import:     from AS16314 accept AS16314
export:     to AS16314 announce AS-LINZNET
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
export:     to AS20704 announce AS-LINZNET
import:     from AS20751 accept AS-MAX4EU
export:     to AS20751 announce AS-LINZNET
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-LINZNET
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL
export:     to AS21013 announce AS-LINZNET
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
export:     to AS21360 announce AS-LINZNET
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-LINZNET
import:     from AS24724 accept AS24724:AS-FOREIGN
export:     to AS24724 announce AS-LINZNET
import:     from AS24864 accept AS-R-IT
export:     to AS24864 announce AS-LINZNET
import:     from AS24940 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 announce AS-LINZNET
import:     from AS24953 accept AS-24953
export:     to AS24953 announce AS-LINZNET
import:     from AS24992 accept AS-DIC
export:     to AS24992 announce AS-LINZNET
import:     from AS25011 accept AS25011
export:     to AS25011 announce AS-LINZNET
import:     from AS25152 accept AS25152
export:     to AS25152 announce AS-LINZNET
import:     from AS25255 accept AS-H3G-AUSTRIA
export:     to AS25255 announce AS-LINZNET
import:     from AS25447 accept AS-JM-DATA
export:     to AS25447 announce AS-LINZNET
import:     from AS25467 accept AS-AKTON
export:     to AS25467 announce AS-LINZNET
import:     from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
export:     to AS25575 announce AS-LINZNET
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH
export:     to AS28760 announce AS-LINZNET
import:     from AS29056 accept AS-GSTWAT
export:     to AS29056 announce AS-LINZNET
import:     from AS29081 accept AS-WVNETAT
export:     to AS29081 announce AS-LINZNET
import:     from AS29287 accept AS-WIENSTROM
export:     to AS29287 announce AS-LINZNET
import:     from AS29545 accept AS-IPLACE
export:     to AS29545 announce AS-LINZNET
import:     from AS30971 accept AS-NICAT
export:     to AS30971 announce AS-LINZNET
import:     from AS31042 accept AS-SBB
export:     to AS31042 announce AS-LINZNET
import:     from AS31510 accept AS-IKB
export:     to AS31510 announce AS-LINZNET
import:     from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 announce AS-LINZNET
import:     from AS31543 accept AS-MYNET-AT
export:     to AS31543 announce AS-LINZNET
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 announce AS-LINZNET
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT
export:     to AS34347 announce AS-LINZNET
import:     from AS34594 accept AS-OPTIMA
export:     to AS34594 announce AS-LINZNET
import:     from AS34772 accept AS-NEOTEL-SET
export:     to AS34772 announce AS-LINZNET
import:     from AS34779 accept AS34779
export:     to AS34779 announce AS-LINZNET
import:     from AS35339 accept AS-ATNOC
export:     to AS35339 announce AS-LINZNET
import:     from AS35366 accept AS-ISPPRO
export:     to AS35366 announce AS-LINZNET
import:     from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V4
export:     to AS39912 announce AS-LINZNET
import:     from AS41491 accept AS41491
export:     to AS41491 announce AS-LINZNET
import:     from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
export:     to AS43061 announce AS-LINZNET
import:     from AS43957 accept AS-WNTNEWMEDIA
export:     to AS43957 announce AS-LINZNET
import:     from AS44765 accept AS-MAKENEWMEDIA
export:     to AS44765 announce AS-LINZNET
import:     from AS44865 accept AS44865
export:     to AS44865 announce AS-LINZNET
import:     from AS47692 accept AS-NESSUS
export:     to AS47692 announce AS-LINZNET
import:     from AS48362 accept AS-TKSWF
export:     to AS48362 announce AS-LINZNET
import:     from AS48943 accept AS-KAPPERNET
export:     to AS48943 announce AS-LINZNET
import:     from AS49808 accept AS-POWERSPEED
export:     to AS49808 announce AS-LINZNET
import:     from AS50507 accept AS-EURAC
export:     to AS50507 announce AS-LINZNET
import:     from AS56833 accept AS-MIEX
export:     to AS56833 announce AS-LINZNET
import:     from AS57169 accept AS-EDIS
export:     to AS57169 announce AS-LINZNET
import:     from AS62239 accept AS-BUSINESSITAT
export:     to AS62239 announce AS-LINZNET
import:     from AS197999 accept AS-EMIT
export:     to AS197999 announce AS-LINZNET
remarks:    ------------------------------
remarks:    Route-Server Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 accept AS-KPN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1120 accept AS-ACOSERV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1120 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2635 accept AS-AUTOMATTIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2635 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 accept AS-IGNEMEA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3212 accept AS-TRIERA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3212 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3330 accept AS-PROFINET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3330 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5403 accept AS-APAV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5403 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5578 accept AS-BENESTRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5578 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5588 accept AS-GTS-CE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5588 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6663 accept AS-PANTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6663 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6720 accept AS-MAGWIEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6720 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8218 accept AS8218:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8218 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 accept AS-COLTAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8245 accept AS-VB-PEERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8245 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8339 accept AS-KABS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8339 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8387 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8400 accept AS-TELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8400 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8412 accept AS-TMA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8412 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8596 accept AS-HOTZE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8596 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8953 accept AS-ORANGE-ROMANIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8953 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 accept AS-GBXS6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9119 accept AS-SOFTNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9119 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12401 accept AS-INIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12401 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12453 accept AS-KRAFTCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12453 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12577 accept AS-MMC-V6-AT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12577 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12605 accept AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12605 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13004 accept AS-SOX-SRB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13004 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13101 accept AS-TNG-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13101 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15702 accept AS-ONSTAGE-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15702 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20704 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21013 accept AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21013 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 accept AS-TNIB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24864 accept AS-R-IT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24864 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24953 accept AS-24953
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24953 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25152 accept AS25152
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25152 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25255 accept AS-H3G-AUSTRIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25255 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25467 accept AS-AKTON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25467 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25575 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28760 accept AS-INFOTECH-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28760 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29056 accept AS-GSTWAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29056 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29545 accept AS-IPLACE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29545 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31042 accept AS-SBB-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31042 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31510 accept AS-IKB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31510 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31543 accept AS-MYNET-AT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31543 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34288 accept AS34288:AS-IX:AS-VIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34288 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34347 accept AS-CNHAT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34347 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34779 accept AS-T2-CUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34779 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35339 accept AS-ATNOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35339 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35369 accept AS-LAGIS6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35369 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39560 accept AS-KT-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39560 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39878 accept as-rauter
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39878 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43061 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43957 accept AS-WNTNEWMEDIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43957 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44306 accept AS-OMONIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44306 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44865 accept AS44865
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44865 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47147 accept AS-ANX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47147 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47692 accept AS-NESSUS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47692 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48339 accept AS-RRZS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48339 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48362 accept AS-TKSWF6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48362 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48943 accept AS-KAPPERNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48943 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49808 accept AS-POWERSPEED-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49808 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50226 accept AS-NETCOMPANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50226 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50507 accept AS-EURACTOVIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50507 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50629 accept AS-LWL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50629 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50782 accept AS-COSYS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50782 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51184 accept AS-MEDIAINVENT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51184 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51265 accept AS51265
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51265 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57169 accept AS-EDIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57169 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59890 accept AS-LAMPERT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59890 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60517 accept AS-CABLEVISION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60517 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62363 accept AS-EGW
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62363 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62373 accept AS62373
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62373 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197540 accept AS-NETCUP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197540 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200070 accept AS-CZNIC-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200070 announce AS-LINZNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207203 accept AS-TIMEWARP-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207203 announce AS-LINZNET
remarks:    ------------------------------
import:     from AS39372 accept AS39372
export:     to AS39372 announce ANY
admin-c:    RS217-RIPE
tech-c:     RS217-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LINZNET-MNT
created:    2003-03-27T13:35:37Z
last-modified: 2022-01-11T21:28:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LID1-RIPE
org-name:    LinzNet Internet Service Provider GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Hafenstr. 1-3
address:    4020
address:    Linz
address:    AUSTRIA
phone:     +43 732 2360-111
fax-no:     +43 732 2360-990
admin-c:    RS217-RIPE
abuse-c:    LRA17-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LINZNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LINZNET-MNT
created:    2004-04-17T10:59:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:00:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rainer Skarke
address:    LinzNet Internet Service Provider GmbH
address:    Hafenstrasse 1-3
address:    A-4020 Linz
address:    Austria
phone:     +43 732 2360
fax-no:     +43 732 2360-990
nic-hdl:    RS217-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2013-02-07T13:17:07Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     LINZNET-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]