| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CSC-AS AS28857

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28857
org:      ORG-CAA3-RIPE
as-name:    CSC-AS
remarks:    --------------------------------
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    --------------------------------
import:     from AS1764 accept ANY
export:     to AS1764 announce AS28857
import:     from AS8514 accept ANY
export:     to AS8514 announce AS28857
import:     from AS28857 accept ANY
export:     to AS28857 announce AS28857
remarks:    --------------------------------
remarks:    VIX/INTERXION Peerings
remarks:    --------------------------------
import:     from AS1120 accept ANY
export:     to AS1120 announce AS28857
import:     from AS1257 accept ANY
export:     to AS1257 announce AS28857
import:     from AS3330 accept ANY
export:     to AS3330 announce AS28857
import:     from AS5403 accept ANY
export:     to AS5403 announce AS28857
import:     from AS5403 accept ANY
export:     to AS5403 announce AS28857
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS28857
import:     from AS6720 accept ANY
export:     to AS6720 announce AS28857
import:     from AS6730 accept ANY
export:     to AS6730 announce AS28857
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS28857
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS28857
import:     from AS8218 accept ANY
export:     to AS8218 announce AS28857
import:     from AS8245 accept ANY
export:     to AS8245 announce AS28857
import:     from AS8339 accept ANY
export:     to AS8339 announce AS28857
import:     from AS8387 accept ANY
export:     to AS8387 announce AS28857
import:     from AS8412 accept ANY
export:     to AS8412 announce AS28857
import:     from AS8422 accept ANY
export:     to AS8422 announce AS28857
import:     from AS8445 accept ANY
export:     to AS8445 announce AS28857
import:     from AS8447 accept ANY
export:     to AS8447 announce AS28857
import:     from AS8559 accept ANY
export:     to AS8559 announce AS28857
import:     from AS8591 accept ANY
export:     to AS8591 announce AS28857
import:     from AS8596 accept ANY
export:     to AS8596 announce AS28857
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS28857
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS28857
import:     from AS8992 accept ANY
export:     to AS8992 announce AS28857
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS28857
import:     from AS9119 accept ANY
export:     to AS9119 announce AS28857
import:     from AS9119 accept ANY
export:     to AS9119 announce AS28857
import:     from AS12401 accept ANY
export:     to AS12401 announce AS28857
import:     from AS12558 accept ANY
export:     to AS12558 announce AS28857
import:     from AS12577 accept ANY
export:     to AS12577 announce AS28857
import:     from AS12605 accept ANY
export:     to AS12605 announce AS28857
import:     from AS12895 accept ANY
export:     to AS12895 announce AS28857
import:     from AS12971 accept ANY
export:     to AS12971 announce AS28857
import:     from AS13064 accept ANY
export:     to AS13064 announce AS28857
import:     from AS13101 accept ANY
export:     to AS13101 announce AS28857
import:     from AS13030 accept ANY
export:     to AS13030 announce AS28857
import:     from AS15427 accept ANY
export:     to AS15427 announce AS28857
import:     from AS15498 accept ANY
export:     to AS15498 announce AS28857
import:     from AS15598 accept ANY
export:     to AS15598 announce AS28857
import:     from AS15702 accept ANY
export:     to AS15702 announce AS28857
import:     from AS16099 accept ANY
export:     to AS16099 announce AS28857
import:     from AS16265 accept ANY
export:     to AS16265 announce AS28857
import:     from AS20704 accept ANY
export:     to AS20704 announce AS28857
import:     from AS20751 accept ANY
export:     to AS20751 announce AS28857
import:     from AS20920 accept ANY
export:     to AS20920 announce AS28857
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to AS20940 announce AS28857
import:     from AS21013 accept ANY
export:     to AS21013 announce AS28857
import:     from AS21213 accept ANY
export:     to AS21213 announce AS28857
import:     from AS21360 accept ANY
export:     to AS21360 announce AS28857
import:     from AS21385 accept ANY
export:     to AS21385 announce AS28857
import:     from AS24647 accept ANY
export:     to AS24647 announce AS28857
import:     from AS24864 accept ANY
export:     to AS24864 announce AS28857
import:     from AS24953 accept ANY
export:     to AS24953 announce AS28857
import:     from AS25192 accept ANY
export:     to AS25192 announce AS28857
import:     from AS25255 accept ANY
export:     to AS25255 announce AS28857
import:     from AS25575 accept ANY
export:     to AS25575 announce AS28857
import:     from AS28760 accept ANY
export:     to AS28760 announce AS28857
import:     from AS29056 accept ANY
export:     to AS29056 announce AS28857
import:     from AS29287 accept ANY
export:     to AS29287 announce AS28857
import:     from AS29545 accept ANY
export:     to AS29545 announce AS28857
import:     from AS29562 accept ANY
export:     to AS29562 announce AS28857
import:     from AS30971 accept ANY
export:     to AS30971 announce AS28857
import:     from AS31510 accept ANY
export:     to AS31510 announce AS28857
import:     from AS31529 accept ANY
export:     to AS31529 announce AS28857
import:     from AS31543 accept ANY
export:     to AS31543 announce AS28857
import:     from AS33890 accept ANY
export:     to AS33890 announce AS28857
import:     from AS34347 accept ANY
export:     to AS34347 announce AS28857
import:     from AS34594 accept ANY
export:     to AS34594 announce AS28857
import:     from AS35109 accept ANY
export:     to AS35109 announce AS28857
import:     from AS35369 accept ANY
export:     to AS35369 announce AS28857
import:     from AS38955 accept ANY
export:     to AS38955 announce AS28857
import:     from AS39912 accept ANY
export:     to AS39912 announce AS28857
import:     from AS44765 accept ANY
export:     to AS44765 announce AS28857
import:     from AS47692 accept ANY
export:     to AS47692 announce AS28857
import:     from AS197999 accept ANY
export:     to AS197999 announce AS28857
remarks:    --------------------------------
status:     ASSIGNED
admin-c:    aAG27-RIPE
tech-c:     aTG7-RIPE
mnt-by:     CSC-AT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-03-18T12:05:24Z
last-modified: 2018-09-04T09:56:55Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CAA3-RIPE
org-name:    DXC Technology Austria GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Technologiestrae 5
        F
address:    1120
address:    Vienna
address:    AUSTRIA
phone:     +431207770
admin-c:    aAG27-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-CSCAUSTRIA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CSCAUSTRIA
abuse-c:    aAG27-RIPE
created:    2005-01-27T06:11:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      at.cscaustria Admin Group
address:    DXC Technology Austria GmbH
address:    EURO PLAZA
address:    Technologiestrasse 5 F
address:    1120 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 1 207770
fax-no:     +43 1 207771090
admin-c:    TR5643-RIPE
tech-c:     TR5643-RIPE
abuse-mailbox: noc@csc.at
nic-hdl:    aAG27-RIPE
mnt-by:     MNT-CSCAUSTRIA
created:    2005-02-01T07:13:58Z
last-modified: 2018-10-18T10:21:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      at.cscaustria Tech Group
address:    DXC Technology Austria GmbH
address:    EURO PLAZA
address:    Technologiestrasse 5 F
address:    1120 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 1 207770
fax-no:     +43 1 207771090
tech-c:     TR5643-RIPE
nic-hdl:    aTG7-RIPE
mnt-by:     MNT-CSCAUSTRIA
created:    2005-02-01T07:17:27Z
last-modified: 2018-10-18T10:31:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]