| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.74.163 (lg) / ec2-3-238-74-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:4aa3::3ee:4aa3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DauTKom-AS AS28843

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28843
as-name:    DauTKom-AS
descr:     The SIA DauTKom TV serve customers of cable network, an internet service provider in Latvia, serving mainly private type customers.
org:      ORG-DT1-RIPE
import:     from AS42979 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6747 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12578 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42979 announce AS28843
export:     to AS6747 announce AS28843
export:     to AS12578 announce AS28843
admin-c:    PG899-RIPE
tech-c:     OC1741-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DTK-MNT
created:    2003-03-13T10:28:37Z
last-modified: 2017-11-15T09:20:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DT1-RIPE
org-name:    DauTKom TV
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Jelgavas 1b
address:    LV-5404
address:    Daugavpils
address:    LATVIA
phone:     +371 65407650
fax-no:     +371 65407663
admin-c:    VP1536-RIPE
admin-c:    OC1741-RIPE
admin-c:    PG899-RIPE
mnt-ref:    DTK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DTK-MNT
abuse-c:    DTK7976-RIPE
created:    2004-04-17T11:38:02Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Olegs Capligins
address:    Jelgavas 1B, Daugavpils
phone:     +37165407650
nic-hdl:    OC1741-RIPE
mnt-by:     DTK-MNT
created:    2013-01-24T14:45:56Z
last-modified: 2017-01-12T08:59:05Z
source:     RIPE

person:     Pavels Grigorjevs
address:    none
phone:     +371-54-07650
fax-no:     +371-54-07663
nic-hdl:    PG899-RIPE
created:    2002-07-18T09:15:57Z
last-modified: 2013-10-02T07:51:56Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     DTK-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]