| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DAUTKOM-AS AS28843

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28843
as-name:    DAUTKOM-AS
org:      ORG-BA19-RIPE
import:     from AS20910 action pref=200; accept ANY
import:     from AS42979 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6747 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12578 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20910 announce AS28843
export:     to AS42979 announce AS28843
export:     to AS6747 announce AS28843
export:     to AS12578 announce AS28843
admin-c:    BTV777-RIPE
tech-c:     BTV777-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BALTKOM-MNT
created:    2003-03-13T10:28:37Z
last-modified: 2021-09-20T13:35:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA19-RIPE
org-name:    Baltcom SIA
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Maskavas 322
address:    LV1063
address:    Riga
address:    LATVIA
phone:     +37167480000
fax-no:     +37167480009
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BALTKOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BALTKOM-MNT
admin-c:    BTV777-RIPE
abuse-c:    BTV777-RIPE
created:    2004-04-17T11:37:56Z
last-modified: 2021-09-02T10:09:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SIA Baltcom
address:    Latvia, Riga, Maskavas 322
nic-hdl:    BTV777-RIPE
mnt-by:     BALTKOM-MNT
created:    2012-11-09T10:41:07Z
last-modified: 2021-12-09T09:25:07Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: core@baltcom.lv
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]