| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.30.186 (lg) / ec2-54-226-30-186.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:1eba::36e2:1eba (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERTEL-AS AS28820

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28820
as-name:    INTERTEL-AS
org:      ORG-ETC9-RIPE
import:     from AS8717 accept ANY
import:     from AS34224 accept ANY
import:     from AS41313 accept ANY
import:     from AS39467 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS-INTERTEL
export:     to AS34224 announce AS-INTERTEL
export:     to AS41313 announce AS-INTERTEL
export:     to AS39467 announce AS-INTERTEL
admin-c:    SIB-RIPE
tech-c:     SIB-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ETCC
mnt-by:     SPNET-MNT
mnt-by:     MNT-INTERTEL
created:    2003-03-04T11:09:24Z
last-modified: 2018-09-04T09:56:44Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NA318-RIPE

organisation:  ORG-ETC9-RIPE
org-name:    Eastern telecommunication Company AD
org-type:    OTHER
remarks:    This is organisation object. For Eastern telecommunication Company AD
address:    105 Tzarigradsko Shousse blvd.
address:    Sofia Bulgaria
phone:     +359 2 4840404
abuse-c:    AR31025-RIPE
admin-c:    TT3125-RIPE
tech-c:     TT3125-RIPE
mnt-ref:    MNT-ETCC
mnt-by:     MNT-ETCC
created:    2013-07-19T06:56:50Z
last-modified: 2014-11-17T22:51:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefan Butrachkov
address:    105 Tzarigradsko Shousse blvd.
address:    Sofia Bulgaria
phone:     +359 2 4840404
fax-no:     +359 2 4840488
nic-hdl:    SIB-RIPE
mnt-by:     MNT-ETCC
created:    2006-02-16T11:19:35Z
last-modified: 2011-06-16T09:18:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]