| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOSMAN-COM-AS AS28797

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28797
as-name:    KOSMAN-COM-AS
org:      ORG-TUoK1-RIPE
remarks:    Commercial part of MAN Koszalin
import:     from AS13293 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196844 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28797:AS-CUSTOMERS action pref=100; accept PeerAS
import:     from AS28678 action pref=200; accept ANY
import:     from AS30975 action pref=200; accept AS30975
export:     to AS13293 announce AS28797:AS-KOSZALIN-COM-PCWS
export:     to AS196844 announce AS28797:AS-KOSZALIN-COM-AMSIX
export:     to AS28797:AS-CUSTOMERS announce ANY
export:     to AS28678 announce AS-KOSMAN-COM AS-KOSMAN-COM:AS-peerings
export:     to AS30975 announce AS-KOSMAN
admin-c:    KOSM-RIPE
tech-c:     KOSM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KOSMAN-MNT
created:    2003-02-27T10:13:44Z
last-modified: 2017-11-15T09:20:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TUoK1-RIPE
org-name:    Technical University of Koszalin
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Sniadeckich 2
address:    75-453
address:    Koszalin
address:    POLAND
phone:     +48662053773
fax-no:     +48943486808
admin-c:    AA3598-RIPE
admin-c:    PP9592-RIPE
abuse-c:    AR13587-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KOSMAN-PL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KOSMAN-PL-MNT
created:    2004-04-17T11:47:53Z
last-modified: 2020-12-16T12:25:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KosMAN NOC
address:    Koszalin Metropolitan Area Network
address:    Koszalin University of Technology
address:    Sniadeckich 2
address:    PL-75-453 Koszalin
remarks:    ----------- NOC -----------
abuse-mailbox: abuse@man.koszalin.pl
phone:     +48 662053773
fax-no:     +48 94 3486 808
remarks:    ---------------------------
admin-c:    AA3598-RIPE
tech-c:     AA3598-RIPE
nic-hdl:    KOSM-RIPE
mnt-by:     KOSMAN-MNT
created:    2006-08-12T13:03:02Z
last-modified: 2017-05-30T07:40:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]