| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-INSL AS28786

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28786
as-name:    ASN-INSL
remarks:    Endava MS Formerly Internetworking Strategies, GB
org:      ORG-INSL3-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS4436 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS4436 announce AS28786
export:     to AS174 announce AS28786
export:     to AS3356 announce AS28786
admin-c:    NAB1-RIPE
admin-c:    EB5516-RIPE
tech-c:     NAB1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     EB5516-RIPE
mnt-by:     INSL-MNT
mnt-by:     INSL2-MNT
created:    2003-02-21T14:01:50Z
last-modified: 2018-09-04T09:56:40Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GATI1-RIPE

organisation:  ORG-INSL3-RIPE
org-name:    Endava Managed Services Ltd
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    125 Old Broad Street
address:    London
address:    EC2N 1AR
address:    United Kingdom
abuse-c:    AR27704-RIPE
admin-c:    NAB1-RIPE
admin-c:    EB5516-RIPE
tech-c:     NAB1-RIPE
tech-c:     EB5516-RIPE
mnt-ref:    INSL-MNT
mnt-by:     INSL-MNT
mnt-by:     INSL2-MNT
created:    2006-03-09T12:44:54Z
last-modified: 2022-12-01T16:31:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nish Vamadevan
address:    Endava Managed Services Ltd
address:    125 Old Broad Street
address:    London
address:    EC2N 1AR
address:    United Kingdom
phone:     +442073671000
nic-hdl:    EB5516-RIPE
mnt-by:     INSL-MNT
created:    2007-11-14T16:13:59Z
last-modified: 2021-06-24T16:02:19Z
source:     RIPE

person:     Alan Penton
address:    Endava Managed Services Ltd
address:    125 Old Broad Street
address:    London
address:    EC2N 1AR
address:    United Kingdom
mnt-by:     INSL-MNT
phone:     +442073671000
nic-hdl:    NAB1-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-06-24T16:06:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]