| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.182.36 (lg) / ec2-3-215-182-36.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:b624::3d7:b624 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-MASTER AS28773

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28773
as-name:    AS-MASTER
org:      ORG-GNOM1-RIPE
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3255 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8779 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13249 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15645 action pref=50; accept AS-UAIX
import:     from AS15772 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25478 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13188 action pref=150; accept AS-BANKINFORM
import:     from AS15169 action pref=50; accept AS-GOOGLE
import:     from AS29469 action pref=90; accept AS29469
import:     from AS43301 action pref=90; accept AS43301
import:     from AS28681 action pref=200; accept AS-KMIX
import:     from AS31210 action pref=150; accept AS-DTEL-IX
import:     from AS35320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44600 action pref=150; accept AS-GGT
import:     from AS49204 action pref=100; accept AS-ITT
import:     from AS50952 action pref=150; accept AS-DATAIX-UA
import:     from AS59613 action pref=150; accept AS-UBNIX
import:     from AS29076 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35297 action pref=100; accept ANY
import:     from AS62028 action pref=100; accept AS-VNH
import:     from AS199995 action pref=100; accept AS199995:AS-EXT
import:     from as196906 action pref=100; accept as196906
import:     from AS201094 action pref=100; accept AS201094
import:     from AS61163 action pref=100; accept AS61163
export:     to AS61163 announce ANY
export:     to AS174 announce AS-MASTER
export:     to AS3255 announce AS-MASTER
export:     to AS3257 announce AS-MASTER
export:     to AS6695 announce AS-MASTER
export:     to AS6939 announce AS-MASTER
export:     to AS8779 announce ANY
export:     to AS9002 announce AS-MASTER
export:     to AS13249 announce AS-MASTER
export:     to AS13188 announce AS-MASTER
export:     to AS15169 announce AS-MASTER
export:     to AS15645 announce AS-MASTER
export:     to AS15772 announce AS-MASTER
export:     to AS25478 announce AS-MASTER
export:     to AS28681 announce AS-MASTER
export:     to AS29469 announce ANY
export:     to AS43301 announce ANY
export:     to AS31210 announce AS-MASTER
export:     to AS35320 announce AS-MASTER
export:     to AS44600 announce AS-MASTER
export:     to AS49204 announce AS-MASTER
export:     to AS49204 announce AS-GTU-PEER
export:     to AS50952 announce AS-MASTER
export:     to AS29076 announce AS-MASTER
export:     to AS35297 announce AS-MASTER
export:     to AS62028 announce ANY
export:     to AS199995 announce ANY
export:     to as196906 announce ANY
export:     to AS201094 announce ANY
remarks:    ----- IPv6 Routing Policy ------
remarks:    --------Cogentco
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------UAR-NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3255 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3255 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------TINET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------DEC-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------Retn
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------DTEL-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6 # Digital Telecom IX LLC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------UA-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 accept AS-UAIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------GM-host
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201094 accept AS201094
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201094 announce ANY
remarks:    --------KM-Infocom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8779 accept AS-IC-V6 # JSC "Infocom"
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8779 announce ANY
remarks:    --------KM-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28681 accept AS-KMIX # KM-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28681 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------Giganet
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 accept AS-UBNIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------W-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50384 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50384 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------Dataline
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35297 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35297 announce AS-GTU-v6
remarks:    -------IT-systems
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13249 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13249 announce AS-GTU-v6
remarks:    --------Eurotranstelecom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35320 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35320 announce AS-GTU-v6
admin-c:    EB1177-RIPE
tech-c:     EB1177-RIPE
remarks:    28773:666 Blackhole community
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MSKM-MNT
created:    2003-02-20T08:58:47Z
last-modified: 2019-11-01T10:48:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KL33-RIPE

organisation:  ORG-GNOM1-RIPE
org-name:    Global Technology Ukraine Ltd
org-type:    OTHER
phone:     +380382703959
address:    29000 Ukraine, Khmelnitskiy, Podilska 93
geoloc:     49.42161 26.99653
abuse-c:    AR18414-RIPE
mnt-ref:    pdl-mnt
mnt-by:     pdl-mnt
created:    2011-02-13T18:46:25Z
last-modified: 2019-07-09T07:34:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eugeny Belous
address:    93, Podilska
address:    29000, Khmelnitskiy
address:    Ukraine
phone:     +380-382-703959
fax-no:     +380-67-3829248
nic-hdl:    EB1177-RIPE
mnt-by:     MSKM-MNT
created:    2003-09-03T13:35:19Z
last-modified: 2015-10-26T14:37:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]