| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EPO-AS AS28756

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28756
as-name:    EPO-AS
org:      ORG-EPO5-RIPE
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3549 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8220 announce AS28756
export:     to AS3549 announce AS28756
export:     to AS51762 announce AS28756
admin-c:    ENA7-RIPE
tech-c:     ENS6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EPO-MNT
created:    2003-02-17T15:38:20Z
last-modified: 2018-09-04T09:56:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EPO5-RIPE
org-name:    European Patent Organisation
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Patentlaan 2
address:    2288EE
address:    Rijswijk
address:    NETHERLANDS
phone:     +31703401008
fax-no:     +31703403556
abuse-c:    AR14562-RIPE
mnt-ref:    EPO-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EPO-MNT
created:    2013-05-27T09:25:42Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      EPO Network Admin
address:    European Patent Office
address:    Patentlaan 2
address:    2280 LV Rijswijk
address:    The Netherlands
phone:     +31 70 340 2068
fax-no:     +31 70 340 3556
admin-c:    YW27-RIPE
admin-c:    AW549-RIPE
admin-c:    WH1242-RIPE
tech-c:     JB3358-RIPE
tech-c:     YW27-RIPE
tech-c:     WH1242-RIPE
nic-hdl:    ENA7-RIPE
created:    2004-01-12T15:30:54Z
last-modified: 2012-10-12T15:21:22Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     EPO-MNT

role:      EPO Network Services
address:    European Patent Office
address:    Patentlaan 2
address:    2280 LV Rijswijk
address:    The Netherlands
phone:     +31 70 340 3151
fax-no:     +31 70 340 3556
remarks:    trouble: ----------------------------------------------------
remarks:    trouble: Network Operation Center from the EPO
remarks:    trouble: ----------------------------------------------------
remarks:    trouble: For problems with the EPO network
remarks:    trouble: Contact
remarks:    trouble: - admin_network@epo.org
remarks:    trouble: - +31 70 340 3151
remarks:    trouble: - +31 70 340 3065
remarks:    trouble: ----------------------------------------------------
admin-c:    AW549-RIPE
admin-c:    YW27-RIPE
tech-c:     JB3358-RIPE
tech-c:     YW27-RIPE
tech-c:     WH1242-RIPE
nic-hdl:    ENS6-RIPE
created:    2004-01-12T15:30:55Z
last-modified: 2016-04-05T12:02:31Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]