| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.219.62 (lg) / ec2-3-233-219-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:db3e::3e9:db3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORANGE-BUSINESS-SERVICES-NORDICS AS2874

as-block:    AS2830 - AS2879
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2874
as-name:    ORANGE-BUSINESS-SERVICES-NORDICS
org:      ORG-GO2-RIPE
remarks:    Orange Business Services (formerly Equant) AS for Nordics region
remarks:    ===================================================================
remarks:    Upstream AS
remarks:    ===================================================================
import:     from AS5511 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-OBS-NORDICS
remarks:    ===================================================================
remarks:    Peer AS
remarks:    ===================================================================
remarks:    A) Peering with other OBS AS
import:     from AS4004 action pref=110; accept AS-OBS-WORLD
export:     to AS4004 announce AS-OBS-WORLD
remarks:    B) Major partners
import:     from AS2854 action pref=105; accept AS-ROSPRINT
export:     to AS2854 announce AS2874
remarks:    C.1) External peers - NIX
import:     from AS224 action pref=105; accept AS224
export:     to AS224 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS1257 action pref=105; accept AS-SWIPNET
export:     to AS1257 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS2116 action pref=105; accept AS2116
export:     to AS2116 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS2686 action pref=105; accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS3292 action pref=105; accept AS-TDCNET
export:     to AS3292 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS3307 action pref=105; accept AS3307
export:     to AS3307 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS5381 action pref=105; accept AS5381
export:     to AS5381 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS5619 action pref=105; accept AS5619
export:     to AS5619 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS6667 action pref=105; accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP
export:     to AS6667 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS8434 action pref=105; accept AS-TELENOR
export:     to AS8434 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS8896 action pref=105; accept AS8896
export:     to AS8896 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS12996 action pref=105; accept AS12996
export:     to AS12996 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS13069 action pref=105; accept AS13069
export:     to AS13069 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS13243 action pref=105; accept AS13243
export:     to AS13243 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS15659 action pref=105; accept AS15659
export:     to AS15659 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS15688 action pref=105; accept AS15688
export:     to AS15688 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS15765 action pref=105; accept AS15765
export:     to AS15765 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS16065 action pref=105; accept AS16065
export:     to AS16065 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS16175 action pref=105; accept AS16175
export:     to AS16175 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS16180 action pref=105; accept AS16180
export:     to AS16180 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS16186 action pref=105; accept AS16186
export:     to AS16186 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS21171 action pref=105; accept AS21171
export:     to AS21171 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS21201 action pref=105; accept AS21201
export:     to AS21201 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS21202 action pref=105; accept AS-DCS
export:     to AS21202 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS21293 action pref=105; accept AS21293
export:     to AS21293 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS25148 action pref=105; accept AS25148
export:     to AS25148 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS25351 action pref=105; accept AS25351
export:     to AS25351 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS29300 action pref=105; accept AS29300
export:     to AS29300 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS30950 action pref=105; accept AS30950
export:     to AS30950 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS31027 action pref=105; accept AS31027
export:     to AS31027 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS31283 action pref=105; accept AS31283
export:     to AS31283 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS41164 action pref=105; accept AS41164
export:     to AS41164 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS41572 action pref=105; accept AS41572
export:     to AS41572 announce AS-OBS-NORDICS
remarks:    C.2) External peers - DIX
import:     from AS174 action pref=105; accept AS174
export:     to AS174 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS1257 action pref=105; accept AS-SWIPNET
export:     to AS1257 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS1835 action pref=105; accept AS1835
export:     to AS1835 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS2686 action pref=105; accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS3292 action pref=105; accept AS-TDCNET
export:     to AS3292 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS6667 action pref=105; accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP
export:     to AS6667 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS6785 action pref=105; accept AS6785
export:     to AS6785 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS6834 action pref=105; accept AS6834
export:     to AS6834 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS8220 action pref=105; accept AS-COLT
export:     to AS8220 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS9120 action pref=105; accept AS9120
export:     to AS9120 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS9158 action pref=105; accept AS9158
export:     to AS9158 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS9167 action pref=105; accept AS9167
export:     to AS9167 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS13030 action pref=105; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS15516 action pref=105; accept AS15516
export:     to AS15516 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS15598 action pref=105; accept AS15598
export:     to AS15598 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS15782 action pref=105; accept AS15782
export:     to AS15782 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS16095 action pref=105; accept AS16095
export:     to AS16095 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS29100 action pref=105; accept AS29100
export:     to AS29100 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS29695 action pref=105; accept AS29695
export:     to AS29695 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS31027 action pref=105; accept AS31027
export:     to AS31027 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS31661 action pref=105; accept AS31661
export:     to AS31661 announce AS-OBS-NORDICS
remarks:    C.3) External peers - Netnod
import:     from AS174 action pref=105; accept AS174
export:     to AS174 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS1257 action pref=105; accept AS-SWIPNET
export:     to AS1257 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS1653 action pref=105; accept AS-SUNET
export:     to AS1653 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS2686 action pref=105; accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS3303 action pref=105; accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to AS3303 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS6667 action pref=105; accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP
export:     to AS6667 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS8220 action pref=105; accept AS-COLT
export:     to AS8220 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS8289 action pref=105; accept AS-DATAPHONE-NATIONAL AS-DATAPHONE-NATIONAL
export:     to AS8289 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS8434 action pref=105; accept AS-TELENOR
export:     to AS8434 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS8928 action pref=105; accept AS-INTEROUTE
export:     to AS8928 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS9002 action pref=105; accept AS9002
export:     to AS9002 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS12552 action pref=105; accept AS-IPO-EU
export:     to AS12552 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS13189 action pref=105; accept AS-LIDERO
export:     to AS13189 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS16150 action pref=105; accept AS16150
export:     to AS16150 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS21195 action pref=105; accept AS-DGCSYSTEMS
export:     to AS21195 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS21202 action pref=105; accept AS-DCS
export:     to AS21202 announce AS-OBS-NORDICS
import:     from AS39651 action pref=105; accept AS39651
export:     to AS39651 announce AS-OBS-NORDICS
remarks:    ===================================================================
remarks:    Customer AS
remarks:    ===================================================================
import:     from AS2874 action pref=120; accept AS2874
export:     to AS2874 announce ANY
import:     from AS-ROSPRINT action pref=120; accept AS-ROSPRINT
export:     to AS-ROSPRINT announce ANY
admin-c:    OBS2018-RIPE
tech-c:     OBS2018-RIPE
remarks:    ===================================================================
remarks:    for ops issues, contact noc.peering@orange.com
remarks:    for peering requests, contact peering@orange.com
remarks:    for security issues, contact soc@orange.com
remarks:    ===================================================================
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5583-MNT
mnt-by:     AS2874-MNT
created:    2002-03-27T16:27:50Z
last-modified: 2021-01-28T06:07:14Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GO2-RIPE
org-name:    ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc.
country:    US
org-type:    LIR
address:    C?ur Dfense - Tour B
        100-110 esplanade du Gnral de Gaulle
address:    92400
address:    Courbevoie
address:    FRANCE
phone:     +33156387124
admin-c:    OBS2018-RIPE
abuse-c:    OS3918-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS5583-MNT
mnt-ref:    SITA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS5583-MNT
created:    2004-04-17T11:18:58Z
last-modified: 2021-05-11T18:08:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Orange Business Services - Internet team
address:    Equant France (Orange Business Services)
address:    Immeuble Le GALION - 16-18 Rue Paul Lafargue
address:    92904 PUTEAUX - La Defense 10
address:    FRANCE
nic-hdl:    OBS2018-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    for ops issues, contact noc.peering@orange.com
remarks:    for peering requests, contact peering@orange.com
remarks:    for security issues, contact soc@orange.com
remarks:    ------------------------------------------------------------
mnt-by:     AS5583-MNT
created:    2018-10-05T07:15:01Z
last-modified: 2018-10-05T07:15:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]