| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERLAN-AS AS28738

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28738
as-name:    INTERLAN-AS
org:      ORG-LCIC1-RIPE
import:     from AS29076 action pref=200; accept ANY
import:     from AS34123 action pref=200; accept ANY
export:     to AS29076 announce AS-INTERLAN
export:     to AS34123 announce AS-INTERLAN
admin-c:    ILN100-RIPE
tech-c:     ILN100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INTERLAN
created:    2003-02-12T09:55:50Z
last-modified: 2018-09-04T09:56:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LCIC1-RIPE
org-name:    LLC Company Interlan Communications
country:    RU
org-type:    LIR
address:    IZUMRUDNAYA STR 13-1
address:    129281
address:    MOSCOW
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7862424
fax-no:     +7 495 7862424
abuse-c:    AR16715-RIPE
admin-c:    DMA100-RIPE
mnt-ref:    MNT-INTERLAN
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INTERLAN
created:    2007-03-19T11:14:24Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      InterLAN Network Operations Center
address:    InterLAN Communications LLC
address:    129281, Moscow, Russia
address:    Izumrudnaya, 13-1
phone:     +7 495 7862424
fax-no:     +7 495 1850255
abuse-mailbox: abuse@interlan.ru
admin-c:    DMA100-RIPE
tech-c:     PAV100-RIPE
nic-hdl:    ILN100-RIPE
mnt-by:     INTERLAN-MNT
created:    2007-02-14T14:50:19Z
last-modified: 2007-02-14T14:50:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]