| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RETELIT-AS AS28716

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28716
as-name:    RETELIT-AS
descr:     Internet Service Provider
descr:     Via Pola 9 - 20124 Milano - ITALY
org:      ORG-ES264-RIPE
import:     from AS1299 accept any
import:     from AS2914 accept any
import:     from AS6762 accept any
import:     from AS6453 accept any
import:     from AS3223 accept any
import:     from AS3320 accept any
import:     from AS200689 accept AS200689
import:     from AS39217 accept AS39217
import:     from AS12533 accept AS12533
import:     from AS12445 accept AS-SLNISP
import:     from AS31115 accept AS-INTREDIT
import:     from AS44091 accept AS44091
import:     from AS62007 accept AS62007
import:     from AS3573 accept AS3573
import:     from AS47568 accept AS47568
import:     from AS28831 accept AS28831
import:     from AS212394 accept AS212394
import:     from AS197664 accept AS197664
import:     from AS44473 accept AS44473 AS202889
import:     from AS49653 accept AS49653
import:     from AS20794 accept AS20794
import:     from AS2593 accept AS2593 AS206816 AS41651 AS204546
import:     from AS207029 accept AS207029 AS208877
import:     from AS44920 accept AS44920
import:     from AS31617 accept AS31617 AS209191
import:     from AS47902 accept AS-INASSET
import:     from AS207042 accept AS207042
import:     from AS200873 accept AS200873 AS201352 AS34599 AS204107
import:     from AS35444 accept AS35444
import:     from AS206267 accept AS206267
import:     from AS59919 accept AS59919 AS207937
import:     from AS15923 accept AS15923
import:     from AS203367 accept AS203367 AS205926 AS44939
import:     from AS42957 accept AS42957 AS42957:AS-CUSTOMERS
import:     from AS21433 accept AS21433
import:     from AS204760 accept AS204760
import:     from AS39250 accept AS39250
import:     from AS31043 accept AS31043 AS205451
import:     from AS60432 accept AS60432:AS-OUT
import:     from AS25300 accept AS25300
import:     from AS202500 accept AS202500
import:     from AS202258 accept AS202258
import:     from AS35485 accept AS35485
import:     from AS206655 accept AS206655
import:     from AS47568 accept AS47568
import:     from AS209629 accept AS209629
import:     from AS202346 accept AS202346
import:     from AS49284 accept AS49284
import:     from AS35130 accept AS35130
import:     from AS208775 accept AS208775
import:     from AS39657 accept AS39657 AS208532
import:     from AS14926 accept AS14926
import:     from AS209418 accept AS209418
import:     from AS208018 accept AS208018
import:     from AS201220 accept AS201220
import:     from AS200604 accept AS200604
import:     from AS207535 accept AS207535
import:     from AS31034 accept AS31034
import:     from AS204614 accept AS204614
import:     from AS196966 accept AS196966
import:     from AS28767 accept AS28767
import:     from AS198830 accept AS198830
import:     from AS205332 accept AS205332
import:     from AS206222 accept AS206222
import:     from AS200794 accept AS200794
import:     from AS201333 accept AS201333
import:     from AS200984 accept AS200984
import:     from AS198800 accept AS198800 AS212289
import:     from AS199941 accept AS199941 AS60409
import:     from AS60409 accept AS60409
import:     from AS200760 accept AS200760 AS208761
import:     from AS213178 accept AS213178
import:     from AS35006 accept AS35006
import:     from AS28791 accept AS28791
import:     from AS206302 accept AS206302
import:     from AS212559 accept AS212559
import:     from AS20811 accept AS-BCOMIT
import:     from AS212373 accept AS212373
import:     from AS51580 accept AS51580 AS202552
import:     from AS31611 accept AS31611 AS202552
import:     from AS203848 accept AS203848
import:     from AS212417 accept AS212417
import:     from AS204605 accept AS204605
import:     from AS5397 accept AS5397 AS3275
import:     from AS21433 accept AS21433
import:     from AS44793 accept AS44793
import:     from AS16297 accept AS16297 AS16210 AS200542 AS48769
import:     from AS21309 accept AS-ACANTHO
import:     from AS196983 accept AS196983:AS-CUSTOMER
import:     from AS205729 accept AS205729
import:     from AS212054 accept AS212054
import:     from AS47178 accept AS47178 AS206738
import:     from AS211482 accept AS211482
import:     from AS45041 accept AS45041
import:     from AS29177 accept AS29177 AS210452
import:     from AS206460 accept AS206460
import:     from AS47254 accept AS47254
import:     from AS203201 accept AS-IT-SUPERNAP
import:     from AS42538 accept AS42538
import:     from AS49772 accept AS49772
import:     from AS42538 accept AS42538
import:     from AS28675 accept AS28675
import:     from AS199042 accept AS199042
export:     to AS1299 announce AS-RETELIT
export:     to AS2914 announce AS-RETELIT
export:     to AS6762 announce AS-RETELIT
export:     to AS6453 announce AS-RETELIT
export:     to AS200020 announce AS-RETELIT
export:     to AS3223 announce AS-RETELIT
export:     to AS3320 announce AS-RETELIT
export:     to AS49284 announce ANY
export:     to AS213178 announce ANY
export:     to AS200604 announce ANY
export:     to AS31034 announce ANY
export:     to AS35006 announce ANY
export:     to AS212394 announce ANY
export:     to AS208018 announce ANY
export:     to AS201220 announce ANY
export:     to AS208775 announce ANY
export:     to AS14926 announce ANY
export:     to AS202346 announce ANY
export:     to AS47902 announce ANY
export:     to AS47568 announce ANY
export:     to AS35485 announce ANY
export:     to AS12533 announce ANY
export:     to AS206460 announce ANY
export:     to AS202870 announce ANY
export:     to AS31617 announce ANY
export:     to AS3573 announce ANY
export:     to AS201333 announce ANY
export:     to AS12345 announce ANY
export:     to AS197664 announce ANY
export:     to AS41264 announce ANY
export:     to AS196654 announce ANY
export:     to AS35130 announce ANY
export:     to AS31115 announce ANY
export:     to AS200689 announce ANY
export:     to AS12445 announce ANY
export:     to AS39657 announce ANY
export:     to AS59755 announce ANY
export:     to AS47646 announce ANY
export:     to AS34650 announce ANY
export:     to AS43942 announce ANY
export:     to AS13182 announce ANY
export:     to AS207042 announce ANY
export:     to AS21086 announce ANY
export:     to AS42957 announce ANY
export:     to AS44473 announce ANY
export:     to AS6734 announce ANY
export:     to AS28831 announce ANY
export:     to AS25300 announce ANY
export:     to AS47920 announce ANY
export:     to AS21086 announce ANY
export:     to AS29177 announce ANY
export:     to AS48423 announce ANY
export:     to AS49653 announce ANY
export:     to AS49284 announce ANY
export:     to AS50891 announce ANY
export:     to AS41406 announce ANY
export:     to AS21309 announce ANY
export:     to AS51233 announce ANY
export:     to AS47568 announce ANY
export:     to AS198800 announce ANY
export:     to AS198830 announce ANY
export:     to AS203848 announce ANY
export:     to AS20794 announce ANY
export:     to AS199613 announce ANY
export:     to AS199606 announce ANY
export:     to AS199202 announce ANY
export:     to AS199666 announce ANY
export:     to AS62007 announce ANY
export:     to AS197506 announce ANY
export:     to AS198291 announce ANY
export:     to AS200873 announce ANY
export:     to AS200984 announce ANY
export:     to AS60432 announce ANY
export:     to AS200760 announce ANY
export:     to AS200583 announce ANY
export:     to AS203150 announce ANY
export:     to AS47902 announce ANY
export:     to AS49073 announce ANY
export:     to AS44920 announce ANY
export:     to AS207029 announce ANY
export:     to AS35444 announce ANY
export:     to AS206267 announce ANY
export:     to AS47178 announce ANY
export:     to AS59919 announce ANY
export:     to AS203367 announce ANY
export:     to AS21433 announce ANY
export:     to AS204760 announce ANY
export:     to AS39250 announce ANY
export:     to AS31043 announce ANY
export:     to AS202500 announce ANY
export:     to AS202258 announce ANY
export:     to AS15923 announce ANY
export:     to AS209418 announce ANY
export:     to AS206655 announce ANY
export:     to AS2593 announce ANY
export:     to AS209629 announce ANY
export:     to AS44091 announce ANY
export:     to AS207535 announce ANY
export:     to AS204614 announce ANY
export:     to AS196966 announce ANY
export:     to AS28767 announce ANY
export:     to AS205332 announce ANY
export:     to AS206222 announce ANY
export:     to AS200794 announce ANY
export:     to AS199941 announce ANY
export:     to AS39217 announce ANY
export:     to AS28791 announce ANY
export:     to AS206302 announce ANY
export:     to AS20811 announce ANY
export:     to AS212559 announce ANY
export:     to AS212373 announce ANY
export:     to AS31611 announce ANY
export:     to AS51580 announce ANY
export:     to AS212417 announce ANY
export:     to AS204605 announce ANY
export:     to AS5397 announce ANY
export:     to AS21433 announce ANY
export:     to AS44793 announce ANY
export:     to AS16297 announce ANY
export:     to AS196983 announce ANY
export:     to AS205729 announce ANY
export:     to AS212054 announce ANY
export:     to AS211482 announce ANY
export:     to AS45041 announce ANY
export:     to AS60409 announce ANY
export:     to AS47254 announce ANY
export:     to AS203201 announce ANY
export:     to AS42538 announce ANY
export:     to AS49772 announce ANY
export:     to AS42538 announce ANY
export:     to AS28675 announce ANY
export:     to AS199042 announce ANY
admin-c:    EO2103-RIPE
tech-c:     EO2103-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EPLANET-MNT
created:    2003-02-06T14:14:24Z
last-modified: 2023-03-14T10:12:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ES264-RIPE
org-name:    Retelit Digital Services S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Pola 9
address:    20124
address:    Milano
address:    ITALY
phone:     +3902202045336
abuse-c:    AR32893-RIPE
mnt-ref:    admin-evia
mnt-ref:    EPLANET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EPLANET-MNT
created:    2014-04-22T08:21:41Z
last-modified: 2020-12-16T13:20:55Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    AC25300-RIPE
admin-c:    MP28512-RIPE
admin-c:    GU29-RIPE

role:      Retelit Digital Services Operations
address:    Via Pola 9 - Milan - Italy
admin-c:    GU29-RIPE
tech-c:     GU29-RIPE
tech-c:     MO7034-RIPE
nic-hdl:    EO2103-RIPE
mnt-by:     admin-evia
created:    2015-07-13T16:10:24Z
last-modified: 2020-06-11T13:52:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]