| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BrassHornComms AS28715

as-block:    AS28699 - AS28912
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28715
as-name:    BrassHornComms
org:      ORG-BHC4-RIPE
descr:     Brass Horn Communications is a privacy centric ISP in the UK
remarks:    +-------------------------------------------------------------+
remarks:    BrassHornComms Transit:
remarks:    +-------------------------------------------------------------+
remarks:    DEDIPOWER
import:     from AS24931 accept ANY
import:     from AS12703 accept ANY
export:     to AS24931 announce AS28715
export:     to AS24931 announce AS209220
export:     to AS12703 announce AS28715
export:     to AS12703 announce AS209220
remarks:    GTT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS28715
export:     to AS3257 announce AS209220
remarks:    +-------------------------------------------------------------+
remarks:    VPS Infrastructure
remarks:    +-------------------------------------------------------------+
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce RS-ABLATIVEHOSTING
remarks:    +-------------------------------------------------------------+
remarks:    Downstreams
remarks:    +-------------------------------------------------------------+
remarks:    Ablative Hosting
import:     from AS209220 accept AS209220
admin-c:    BHC5-RIPE
tech-c:     BHC5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BrassHornCommsMntner
created:    2015-06-12T08:16:39Z
last-modified: 2021-09-20T20:29:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BHC4-RIPE
org-name:    Brass Horn Communications
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Department 31, 105 London St
address:    RG1 4QD
address:    Reading
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 20 3322 9210
admin-c:    BHC5-RIPE
tech-c:     BHC5-RIPE
abuse-c:    AR32464-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BrassHornCommsMntner
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BrassHornCommsMntner
created:    2015-06-11T13:41:24Z
last-modified: 2020-12-16T13:34:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Brass Horn Comms NOC
address:    Department 31, 105 London St
address:    RG1 4QD, UK
nic-hdl:    BHC5-RIPE
mnt-by:     BrassHornCommsMntner
created:    2016-02-04T17:25:11Z
last-modified: 2017-03-02T21:53:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]