| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVECTRIS-AS AS28686

as-block:    AS28684 - AS28697
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS28686
as-name:    AVECTRIS-AS
org:      ORG-AIA10-RIPE
import:     from AS33965 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS33965 announce AS28686
export:     to AS8220 announce AS28686
admin-c:    ANO31-RIPE
tech-c:     ANO31-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AXI-MNT
created:    2007-03-12T08:35:52Z
last-modified: 2018-09-04T10:22:41Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AIA10-RIPE
org-name:    Aveniq Avectris AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Bruggerstrasse 68
address:    5401
address:    BADEN
address:    SWITZERLAND
phone:     +41584117777
abuse-c:    AR13695-RIPE
admin-c:    ANO31-RIPE
tech-c:     ANO31-RIPE
mnt-ref:    AXI-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AXI-MNT
created:    2006-12-22T11:11:03Z
last-modified: 2022-04-20T11:30:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Aveniq Avectris Network Operations
address:    Bruggerstrasse 68, CH-5401 Baden
nic-hdl:    ANO31-RIPE
admin-c:    TW4256-RIPE
admin-c:    SM31811-RIPE
tech-c:     TW4256-RIPE
tech-c:     SM31811-RIPE
mnt-by:     AXI-MNT
created:    2017-03-06T20:24:07Z
last-modified: 2022-03-20T06:34:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]