| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RLP-NET AS2857

as-block:    AS2830 - AS2879
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2857
as-name:    RLP-NET
org:      ORG-JGM3-RIPE
remarks:    Educational Network of Rhineland-Palatinate
remarks:    Universitaet Mainz mit Hochschulen in RLP
remarks:    Mainz Germany
import:     from AS6939 accept any
import:     from AS174 accept any
import:     from AS8450 accept AS8450
import:     from AS199578 accept AS199578
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS553 accept AS-BELWUE AS-SWITCH AS-CERNEXT
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS6939 announce AS-RLP-NET
export:     to AS174 announce AS-RLP-NET
export:     to AS8450 announce ANY
export:     to AS199578 announce ANY
export:     to AS6695 announce AS-RLP-NET
export:     to AS553 announce AS-RLP-NET
export:     to AS8365 announce AS-RLP-NET
admin-c:    FN
tech-c:     NUM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS2857-MNT
created:    2002-09-05T16:57:41Z
last-modified: 2020-08-31T08:18:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JGM3-RIPE
org-name:    Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz
country:    DE
org-type:    LIR
address:    ANSELM-FRANZ-VON-BENTZEL WEG 12
address:    55099
address:    MAINZ
address:    GERMANY
phone:     +4961313926361
fax-no:     +4961313926407
admin-c:    JW24-RIPE
admin-c:    FN
mnt-ref:    AS2857-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS2857-MNT
abuse-c:    NUM1-RIPE
created:    2004-11-04T06:11:22Z
last-modified: 2020-12-16T13:05:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC Uni Mainz
address:    Johannes Gutenberg-Universitaet
address:    Zentrum fuer Datenverarbeitung
address:    Saarstrasse 21
address:    D-55099 Mainz
address:    Germany
phone:     +49 6131 39 26300
fax-no:     +49 6131 39 26407
remarks:    for Information: http://www.zdv.Uni-Mainz.DE
abuse-mailbox: abuse@Uni-Mainz.DE
admin-c:    FN
tech-c:     FN
tech-c:     JW24-RIPE
nic-hdl:    NUM1-RIPE
mnt-by:     AS2857-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2005-11-15T10:08:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Friedrich H. Neugebauer
address:    Johannes Gutenberg-Universitaet
address:    Zentrum fuer Datenverarbeitung
address:    Saarstrasse 21
address:    D-55099 Mainz
address:    Germany
phone:     +49 6131 39 26357
fax-no:     +49 6131 39 26407
nic-hdl:    FN
mnt-by:     AS2857-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T01:16:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]