| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MSU AS2848

as-block:    AS2830 - AS2879
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2848
as-name:    MSU
descr:     Vorobjovy Gory, Moscow, Russia
org:      ORG-LMSU1-RIPE
import:     from AS2578 accept AS-DEMOS AS-RUDEMOS
import:     from AS2683 accept AS-RADIOMSU
import:     from AS3058 accept ANY
import:     from AS3267 accept ANY
import:     from AS3316 accept AS-RELARN
import:     from AS5429 accept AS-IIPNET
import:     from AS5537 accept AS-GARANTPARK
import:     from AS5568 accept ANY
import:     from AS6863 accept AS-ROSNET
import:     from AS6903 accept AS-ZENON
import:     from AS8491 accept AS-BSH
import:     from AS8592 accept AS-MSUNET
import:     from AS8631 accept ANY
import:     from AS9031 accept AS-EDPNET
import:     from AS9032 accept AS-EDUNET
import:     from AS9110 accept AS-AGTEL-RUS
import:     from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
import:     from AS12695 accept AS-DINET^+
import:     from AS13105 accept AS-LUKOIL
import:     from AS13238 accept AS-YANDEX
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS15756 accept AS-CARAVANRUS
import:     from AS25308 accept AS-CITYLAN
import:     from AS28870 accept AS-PLUS-IX
import:     from AS28917 accept AS-FIORD
import:     from AS34879 accept AS-NGENIX-MSK
import:     from AS42364 accept AS42364
import:     from AS49929 accept AS49929
export:     to AS2578 announce AS-MSUPEER
export:     to AS2683 announce AS-MSU
export:     to AS2820 announce AS-MSUPEER
export:     to AS3058 announce AS-MSU
export:     to AS3267 announce AS-MSU
export:     to AS3316 announce AS-MSUPEER
export:     to AS5429 announce AS-MSUPEER
export:     to AS5537 announce AS-MSUPEER
export:     to AS5568 announce AS-MSUPEER
export:     to AS6863 announce AS-MSUPEER
export:     to AS6903 announce AS-MSUPEER
export:     to AS8491 announce AS-MSUPEER
export:     to AS8592 announce AS-MSUPEER
export:     to AS8631 announce AS-MSUPEER
export:     to AS9031 announce AS-MSUPEER
export:     to AS9032 announce AS-MSUPEER
export:     to AS9110 announce AS-MSUPEER
export:     to AS12654 announce AS-MSUPEER
export:     to AS12695 announce AS-MSUPEER
export:     to AS13105 announce AS-MSUPEER
export:     to AS13238 announce AS-MSUPEER
export:     to AS15169 announce AS-MSUPEER
export:     to AS15756 announce AS-MSUPEER
export:     to AS25308 announce AS-MSUPEER
export:     to AS28800 announce ANY
export:     to AS28870 announce AS-MSUPEER
export:     to AS28917 announce AS-MSUPEER
export:     to AS34879 announce AS-MSUPEER
export:     to AS42364 announce ANY
export:     to AS49929 announce ANY
admin-c:    MSU-RIPE
tech-c:     MSU-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MSU-MNT
created:    2002-04-09T11:54:02Z
last-modified: 2017-11-15T09:15:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LMSU1-RIPE
org-name:    Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University
country:    RU
org-type:    LIR
address:    GSP-1, Leninskie Gory 1 bld. 52, room 341
address:    119992
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959392078
fax-no:     +74959392078
abuse-c:    AR16804-RIPE
admin-c:    MSU-RIPE
tech-c:     MSU-RIPE
mnt-ref:    MSU-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MSU-MNT
created:    2011-05-24T10:15:43Z
last-modified: 2021-09-14T07:24:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Moscow State University NOC TEAM
address:    Main building, Room A-1007
address:    Moscow State University
address:    Lenin's Hills
address:    119992 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 939-2829
admin-c:    SB10139-RIPE
tech-c:     LE169-RIPE
tech-c:     EM5154-RIPE
tech-c:     AZ2391-RIPE
nic-hdl:    MSU-RIPE
mnt-by:     MSU-MNT
created:    2010-11-02T16:30:47Z
last-modified: 2010-11-02T16:30:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]