| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LITNET AS2847

as-block:    AS2830 - AS2879
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2847
as-name:    LITNET
org:      ORG-LA11-RIPE
remarks:    ------------ GEANT -----------
import:     from AS20965 accept ANY
export:     to AS20965 announce AS-LITNET
remarks:    ------------ VU LITNET -----------
import:     from AS5479 accept AS5479
export:     to AS5479 announce ANY
remarks:    ------------ DOMREG UNI -----------
import:     from AS51172 accept AS-DOMREG
export:     to AS51172 announce ANY
remarks:    ------------ DOMREG ANY -----------
import:     from AS44358 accept AS44358
export:     to AS44358 announce ANY
remarks:    ------------ GR ANY -----------
import:     from AS48053 accept AS48053
export:     to AS48053 announce ANY
remarks:    ------------ VGRS ANY -----------
import:     from AS26415 accept AS26415
export:     to AS26415 announce ANY
remarks:    ------------ TEO -----------
import:     from AS8764 accept AS-TEO and AS-LTELECOM
export:     to AS8764 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ BALTNETA1 -----------
import:     from AS8486 accept AS-BNK
export:     to AS8486 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ BALTNETA2 -----------
import:     from AS15440 accept AS-ML
export:     to AS15440 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ OMNITEL -----------
import:     from AS5522 accept AS-OMNITEL-PEER
export:     to AS5522 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ BITE -----------
import:     from AS13194 accept AS-BITE
export:     to AS13194 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ 5CI -----------
import:     from AS12539 accept AS-5CI-MACRO
export:     to AS12539 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ IS -----------
import:     from AS6769 accept AS6769
export:     to AS6769 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ ELNETA -----------
import:     from AS21031 accept AS21031
export:     to AS21031 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ SKYNET -----------
import:     from AS21211 accept AS21211
export:     to AS21211 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ KRT -----------
import:     from AS21412 accept AS21412
export:     to AS21412 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ LENET -----------
import:     from AS24607 accept AS-LENET
export:     to AS24607 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ ITI -----------
import:     from AS24645 accept AS24645
export:     to AS24645 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ Mikrovisata -----------
import:     from AS28679 accept AS28679
export:     to AS28679 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ NTT1 -----------
import:     from AS33922 accept AS-NTT-LT
export:     to AS33922 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ NTT2 -----------
import:     from AS49550 accept AS49550
export:     to AS49550 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ CSC TELECOM -----------
import:     from AS34326 accept AS34326
export:     to AS34326 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ DOKEDA -----------
import:     from AS39354 accept AS39354
export:     to AS39354 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ INTERDATA -----------
import:     from AS42657 accept AS42657
export:     to AS42657 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ REGISTRU CENTRAS -----------
import:     from AS44198 accept AS44198
export:     to AS44198 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ HOSTEX -----------
import:     from AS47205 accept AS-HOSTEX
export:     to AS47205 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ LATTELECOM -----------
import:     from AS6747 accept AS6747
export:     to AS6747 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ INIT -----------
import:     from AS24877 accept AS24877
export:     to AS24877 announce AS-LITNET-PEER
remarks:    ------------ KIS -----------
import:     from AS25190 accept AS25190
export:     to AS25190 announce AS-LITNET-PEER
admin-c:    DT78
tech-c:     RK16
tech-c:     DT78
tech-c:     KN929-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS2847-MNT
created:    2001-10-18T08:45:41Z
last-modified: 2018-09-04T09:51:00Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LA11-RIPE
org-name:    Kauno Technologijos Universitetas
country:    LT
org-type:    LIR
address:    Studentu 48a
address:    LT-51367
address:    Kaunas
address:    LITHUANIA
phone:     +37037300640
fax-no:     +37037300643
fax-no:     +37037331925
admin-c:    MM6550-RIPE
admin-c:    RJ2000-RIPE
admin-c:    TM6174-RIPE
admin-c:    LR1201-RIPE
admin-c:    DT78
abuse-c:    LR1201-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS2847-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS2847-MNT
created:    2004-04-17T11:37:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daiva Tamulioniene
address:    LITNET NOC
address:    Kaunas University of Technology
address:    Information Technology Departament
address:    Studentu 48a
address:    LT-51367 Kaunas
address:    Lithuania
phone:     +370 37 30 07 36
fax-no:     +370 37 33 19 25
nic-hdl:    DT78
mnt-by:     AS2847-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-05-13T07:59:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kazimieras Narusevicius
address:    LITNET NOC
address:    Studentu 48a-101
address:    Kaunas LT-3028
address:    Lithuania
phone:     +370 7 300645
fax-no:     +370 7 300643
nic-hdl:    KN929-RIPE
mnt-by:     AS2847-MNT
created:    2002-01-22T11:30:58Z
last-modified: 2002-01-22T11:30:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rimantas Kavaliunas
address:    LITNET NOC
address:    Kaunas University of Technology
address:    Information Technology Development Institute
address:    Studentu 48a
address:    LT-51367 Kaunas
address:    Lithuania
phone:     +370 37 300641
fax-no:     +370 37 300643
nic-hdl:    RK16
remarks:    Director of Operation Center
mnt-by:     AS2847-MNT
created:    2002-01-22T11:42:42Z
last-modified: 2005-12-20T13:56:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]