| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-26380 AS26380

as-block:    AS25881 - AS28671
descr:     ASN block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can consult the following sources:
remarks:
remarks:    IANA
remarks:    https://www.iana.org/assignments/as-numbers
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     RIPE-DBM-MNT
created:    2018-11-22T15:28:08Z
last-modified: 2018-11-22T15:28:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS26380
export:     to AS15924 announce AS26380
export:     to AS8928 announce AS26380
export:     to AS34984 announce AS26380
export:     to AS5400 announce AS26380
export:     to AS13879 announce AS26380
export:     to AS15802 announce AS26380
import:     from AS15924 accept any
import:     from AS8928 accept any
import:     from AS34984 accept any
import:     from AS5400 accept any
import:     from AS13879 accept any
import:     from AS15802 accept any
descr:     MasterCard Worldwide
as-name:    AS-26380
admin-c:    TH6079-RIPE
tech-c:     TH6079-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     MasterCard
created:    2016-05-31T16:33:12Z
last-modified: 2019-12-04T11:27:34Z
source:     RIPE-NONAUTH

person:     Tim Hood
address:    2200 MasterCard Boulevard
phone:     +1-636-722-4593
nic-hdl:    TH6079-RIPE
mnt-by:     MasterCard
created:    2016-05-26T19:31:02Z
last-modified: 2016-05-26T19:31:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]