| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VAN_GULIK AS2613

as-block:    AS2585 - AS2614
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2613
as-name:    VAN_GULIK
org:      ORG-WVG2-RIPE
admin-c:    WVG88-RIPE
tech-c:     WVG88-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VAN_GULIK-MNT
remarks:
remarks:    --- IPv4 Upstream ---
import:     from AS25091 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25091 announce AS2613
remarks:    [ Coloclue ]
import:     from AS8283 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8283 announce AS2613
remarks:    [ Saitis ]
import:     from AS6893 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6893 announce AS2613
remarks:    --- IPv6 Upstream ---
remarks:    [ Coloclue ]
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8283 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8283 announce AS2613;
remarks:    [ Saitis ]
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6893 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6893 announce AS2613;
remarks:    [ HE ]
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS2613;
remarks:    --- IPv4 Peers in DE-CIX ---
import:     from AS14413 accept AS14413 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS14413 announce AS2613
import:     from AS46489 accept as46489 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS46489 announce AS2613
import:     from AS34347 accept AS34347 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS34347 announce AS2613
import:     from AS6939 accept AS6939 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS6939 announce AS2613
remarks:    --- IPv6 Peers in DE-CIX ---
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14413 accept AS-LINKEDIN;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14413 announce AS2613;
remarks:
remarks:    --- IPv4/6 Peers in France-IX ---
import:     from AS51706 accept AS51706:AS-MEMBERS AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS51706 announce AS2613
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51706 accept AS51706:AS-MEMBERS;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51706 announce AS2613;
import:     from AS714 accept AS-APPLE AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS714 announce AS2613
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS2613;
remarks:
remarks:    --- IPv4 & IPv6 Peers in RomandIX ---
import:     from AS-RomandIX-RS accept AS-RomandIX-RS AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS2613 announce AS-RomandIX-RS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-RomandIX-RS accept AS-RomandIX-RS;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-RomandIX-RS announce AS2613;
remarks:
remarks:    --- IPv4/6 Downstreams ---
remarks:    [ DsNetwork ]
import:     from AS48390 accept AS48390
export:     to AS48390 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48390 accept AS48390
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48390 announce ANY
remarks:    --- Peering ---
remarks:    We have an open peering policy and will love MD5.
remarks:    Check out our PeeringDB record : https://www.peeringdb.com/net/9124
remarks:    Peering in France-IX & RomandIX, you'll get our routes in SwissIX via RS too.
remarks:
created:    2015-11-23T14:24:43Z
last-modified: 2020-07-20T21:36:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WVG2-RIPE
org-name:    Willem van Gulik
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Rue des Pecheries 14
address:    1205
address:    Genve
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 79 324 09 29
admin-c:    WVG102-RIPE
tech-c:     WVG102-RIPE
abuse-c:    AR60425-RIPE
mnt-ref:    VAN_GULIK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VAN_GULIK-MNT
created:    2020-05-29T14:30:30Z
last-modified: 2020-12-16T12:19:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Will van Gulik
address:    Rue des Pecheries 14
phone:     +41225080669
nic-hdl:    WVG88-RIPE
mnt-by:     VAN_GULIK-MNT
created:    2015-11-17T14:18:46Z
last-modified: 2021-06-10T14:20:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]