| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS2612

as-block:    AS2585 - AS2614
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2612
as-name:    UNSPECIFIED
org:      ORG-SA1265-RIPE
import:     from AS9044 accept any
export:     to AS9044 announce AS2612
admin-c:    FL8053-RIPE
tech-c:     FL8053-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SOLNET-NOC
mnt-by:     AB26503-MNT
mnt-by:     SITASYS-MNT
created:    2002-07-15T15:04:36Z
last-modified: 2019-03-20T10:31:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SA7-RIPE

organisation:  ORG-SA1265-RIPE
org-name:    SITASYS AG
org-type:    OTHER
address:    Industriestrasse 6
address:    CH-4513 Langendorf
abuse-c:    AR22099-RIPE
admin-c:    FL8053-RIPE
tech-c:     FL8053-RIPE
mnt-ref:    SOLNET-NOC
mnt-ref:    SITASYS-MNT
mnt-by:     SOLNET-NOC
mnt-by:     AB26503-MNT
mnt-by:     SITASYS-MNT
created:    2013-03-20T07:52:27Z
last-modified: 2019-03-20T10:29:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ferenc Lanz
address:    SITASYS AG
address:    Industriestrasse 6
address:    CH-4513 Langendorf
phone:     +41 31 511 01 01
nic-hdl:    FL8053-RIPE
mnt-by:     SOLNET-NOC
created:    2019-03-20T10:16:04Z
last-modified: 2019-03-20T10:32:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]