| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.175.38 (lg) / ec2-34-204-175-38.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:af26::22cc:af26 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CSP-AS AS2595

as-block:    AS2585 - AS2614
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2595
as-name:    CSP-AS
org:      ORG-Csar1-RIPE
remarks:    Piedmont regional network for research
remarks:    and development activities
remarks:    Torino - ITALY
import:     from AS2594 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13113 action pref=100; accept AS13113
import:     from AS13113 action pref=50; accept ANY AND NOT (AS13113)
export:     to AS2594 announce AS2595
export:     to AS13113 announce AS2595
export:     to AS51706 announce AS2595
admin-c:    BB3486
tech-c:     BB3486
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     RR4744-RIPE
tech-c:     MM50150-RIPE
mnt-by:     CSP-MNT
created:    2002-03-07T09:31:24Z
last-modified: 2019-03-18T09:27:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Csar1-RIPE
org-name:    CSP s.c. a r.l.
org-type:    LIR
address:    Strada del Lionetto, 6
address:    I-10146
address:    Torino
address:    ITALY
phone:     +390114815111
fax-no:     +390114815001
admin-c:    LB313-RIPE
admin-c:    BB3486
admin-c:    RR4744-RIPE
admin-c:    VB1209-RIPE
mnt-ref:    CSP-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CSP-MNT
abuse-c:    CA5379-RIPE
created:    2004-04-17T11:30:21Z
last-modified: 2018-08-23T09:18:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roberto Borri
address:    CSP s.c. a r.l.
address:    Strada del Lionetto, 6
address:    I-10146 Torino
address:    Italy
phone:     +39 011 4815184
fax-no:     +39 011 4815001
nic-hdl:    BB3486
mnt-by:     CSP-MNT
created:    2002-07-29T10:17:40Z
last-modified: 2016-09-08T08:55:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Matteo Maglioli
address:    CSP s.c. a r.l.
address:    Strada del Lionetto, 6
address:    I-10146 - Torino - Italy
phone:     +39 011 4815111
fax-no:     +39 011 4815001
nic-hdl:    MM50150-RIPE
mnt-by:     CSP-MNT
created:    2019-02-28T11:59:40Z
last-modified: 2019-02-28T11:59:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roberto Recchia
address:    CSP s.c. a r.l.
address:    Innovazione nelle ICT
address:    Strada del Lionetto, 6
address:    I-10146 - Torino - Italy
phone:     +39 011 4815111
fax-no:     +39 011 4815001
nic-hdl:    RR4744-RIPE
mnt-by:     AEMNET-MNT
created:    2002-07-12T12:35:56Z
last-modified: 2018-08-23T09:20:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]