| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-VSIX AS2593

as-block:    AS2585 - AS2614
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2593
as-name:    ASN-VSIX
descr:     Galleria Spagna, 28 - 35127 Padova
org:      ORG-UDP6-RIPE
import:     from AS49289 accept any
import:     from AS3269 accept any
import:     from AS41651 accept AS41651
import:     from AS204546 accept AS204546
export:     to AS49289 announce AS-VSIX
export:     to AS3269 announce AS-VSIX
export:     to AS41651 announce any
export:     to AS204546 announce any
admin-c:    LF6350-RIPE
tech-c:     VN3385-RIPE
status:     ASSIGNED
remarks:    Technical support: staff@vsix.it
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    Created: 09-03-2009 by RR4744-RIPE
mnt-by:     it-vsix-1-mnt
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-03-23T13:57:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UDP6-RIPE
org-name:    Universita di Padova
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Galleria Spagna 28
address:    35127
address:    Padova
address:    ITALY
phone:     +39 049 827 8998
fax-no:     +39 049761404
admin-c:    LF6350-RIPE
tech-c:     VN3385-RIPE
abuse-c:    AR41926-RIPE
mnt-ref:    it-vsix-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-vsix-1-mnt
created:    2017-06-28T07:09:15Z
last-modified: 2020-12-16T12:25:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VSIX NOC
address:    Galleria Spagna, 28 - 35127 Padova
nic-hdl:    VN3385-RIPE
mnt-by:     it-vsix-1-mnt
created:    2018-11-15T14:19:25Z
last-modified: 2018-11-15T14:19:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Luca Finotti
address:    Galleria Spagna, 28 - 35127 Padova
phone:     +39 049 827 8998
nic-hdl:    LF6350-RIPE
mnt-by:     it-vsix-1-mnt
created:    2017-07-18T14:11:25Z
last-modified: 2018-11-13T11:30:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]