| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IMPLETEC-AS AS2591

as-block:    AS2585 - AS2614
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2591
as-name:    IMPLETEC-AS
org:      ORG-ITL25-RIPE
import:     from AS5580 accept ANY
export:     to AS5580 announce AS2591
admin-c:    DR5100-RIPE
tech-c:     DR5100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-IMPLETEC
created:    2012-01-31T09:21:36Z
last-modified: 2022-03-21T13:08:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ITL25-RIPE
org-name:    IMPLETEC TECHNOLOGIES LTD
org-type:    OTHER
phone:     +41435084757
address:    4 LALE STREET
abuse-c:    ITAH1-RIPE
admin-c:    DR5100-RIPE
tech-c:     DR5100-RIPE
mnt-ref:    MNT-IMPLETEC
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-IMPLETEC
created:    2012-01-30T10:27:04Z
last-modified: 2020-01-30T10:45:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dominic Reuther
phone:     +41435084757
address:    4 Lale Street
mnt-by:     MNT-IMPLETEC
nic-hdl:    DR5100-RIPE
created:    2012-01-30T10:27:04Z
last-modified: 2020-01-24T12:20:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]