| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFOCAMERE-AS AS25569

as-block:    AS25569 - AS25575
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25569
org:      ORG-IS20-RIPE
as-name:    INFOCAMERE-AS
descr:     Infocamere represents the community of the Italian Chambers of
descr:     Commerce.
descr:     Its operational center is in Padua, Italy.
import:     from AS28716 action pref=20; accept AS-RETELIT
import:     from AS1267 action pref=20; accept AS-WIND
import:     from AS30722 action pref=20; accept AS-VODAFONE
import:     from AS28716 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1267 action pref=100; accept ANY
import:     from AS30722 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28716 announce AS25569
export:     to AS1267 announce AS25569
export:     to AS30722 announce AS25569
admin-c:    SDS16-RIPE
admin-c:    LF1779-RIPE
tech-c:     AL6261-RIPE
tech-c:     GL3492-RIPE
tech-c:     DC17879-RIPE
tech-c:     RB21873-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFOCAMERE-MNT
created:    2003-01-14T12:26:55Z
last-modified: 2020-04-02T13:47:38Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IS20-RIPE
org-name:    InfoCamere SCpA
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Corso Stati Uniti, 14
address:    35127
address:    Padova
address:    ITALY
phone:     +39 049 8288111
fax-no:     +39 049 8288406
admin-c:    LF1779-RIPE
admin-c:    SDS16-RIPE
tech-c:     DC17879-RIPE
tech-c:     AL6261-RIPE
tech-c:     GL3492-RIPE
tech-c:     RB21873-RIPE
abuse-c:    INAS2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    INFOCAMERE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INFOCAMERE-MNT
created:    2004-04-17T11:31:37Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Albino Lanza
address:    INFOCAMERE
address:    c.so Stati Uniti, 14 - 35127 - Padova
address:    Italy
phone:     +31 049 8288111
fax-no:     +39 049 8288406
nic-hdl:    AL6261-RIPE
mnt-by:     INFOCAMERE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-06-12T15:18:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dario Castelli
address:    dario.castelli@infocamere.it
phone:     +390225515201
nic-hdl:    DC17879-RIPE
mnt-by:     INFOCAMERE-MNT
created:    2017-04-06T14:08:47Z
last-modified: 2017-04-06T14:08:47Z
source:     RIPE

person:     Giovanni Lucano
address:    INFOCAMERE
address:    c.so Stati Uniti, 14 - 35127 - Padova
address:    Italy
phone:     +39 049 8288111
fax-no:     +39 049 8288406
nic-hdl:    GL3492-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2012-02-06T14:33:01Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     INFOCAMERE-MNT

person:     Luciano Frigo
address:    INFOCAMERE
address:    c.so Stati Uniti, 14 - 35127 - Padova
address:    Italy
phone:     +31 049 8288111
fax-no:     +39 049 8288406
nic-hdl:    LF1779-RIPE
mnt-by:     INFOCAMERE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-06-12T15:19:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roberto Bertolini
address:    roberto.bertolini@infocamere.it
phone:     +390498288204
nic-hdl:    RB21873-RIPE
mnt-by:     INFOCAMERE-MNT
created:    2017-04-06T13:46:26Z
last-modified: 2017-04-06T13:46:26Z
source:     RIPE

person:     Stefano De Sandre
address:    INFOCAMERE
address:    c.so Stati Uniti, 14 - 35127 Padova
address:    Italy
phone:     +39 049 8288589
fax-no:     +39 049 8288406
nic-hdl:    SDS16-RIPE
mnt-by:     INFOCAMERE-MNT
created:    2003-01-22T13:56:16Z
last-modified: 2003-01-22T13:56:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]