| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALPHALINK-AS AS25540

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25540
org:      ORG-AA27-RIPE
as-name:    ALPHALINK-AS
remarks:    =======================================================
remarks:    = IPv4 Transit =
remarks:    =======================================================
import:     from AS5511 action pref=100 ; accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-ALPHALINK
import:     from AS1299 action pref=100 ; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-ALPHALINK
remarks:    =======================================================
remarks:    = IPv6 Transit =
remarks:    =======================================================
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5511 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5511 announce AS-ALPHALINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-ALPHALINK
remarks:    =======================================================
remarks:    = IPv4 Peering Customers =
remarks:    =======================================================
import:     from AS31676 accept AS31676
export:     to AS31676 announce ANY
import:     from AS39830 accept AS39830
export:     to AS39830 announce ANY
import:     from AS43174 accept AS43174
export:     to AS43174 announce ANY
import:     from AS49961 accept AS49961
export:     to AS49961 announce ANY
import:     from AS57173 accept AS57173
export:     to AS57173 announce ANY
import:     from AS57928 accept AS57928
export:     to AS57928 announce ANY
import:     from AS60555 accept AS-MSI
export:     to AS60555 announce ANY
import:     from AS202381 accept AS202381
export:     to AS202381 announce ANY
import:     from AS202757 accept AS202757
export:     to AS202757 announce ANY
import:     from AS204805 accept AS-VOIPED
export:     to AS204805 announce ANY
import:     from AS205933 accept AS205933
export:     to AS205933 announce ANY
import:     from AS207151 accept AS-AZYLIS
export:     to AS207151 announce ANY
import:     from AS209027 accept AS209027
export:     to AS209027 announce ANY
import:     from AS209085 accept AS209085
export:     to AS209085 announce ANY
remarks:    =======================================================
remarks:    = IPv6 Customers =
remarks:    =======================================================
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204805 accept AS-VOIPED
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204805 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57928 accept AS57928
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57928 announce ANY
remarks:    =======================================================
admin-c:    AN631-RIPE
tech-c:     EL387-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     AD1203-RIPE
mnt-by:     ALPHALINK-MNT
created:    2002-12-30T15:22:56Z
last-modified: 2020-12-02T23:15:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AA27-RIPE
org-name:    Alphalink SASU
country:    FR
org-type:    LIR
address:    Zac du Val Saint Martin
address:    44210
address:    Pornic
address:    FRANCE
phone:     +33970757075
fax-no:     +33970757078
mnt-ref:    ALPHALINK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALPHALINK-MNT
admin-c:    GL6924-RIPE
admin-c:    FT2989-RIPE
admin-c:    DB7866-RIPE
admin-c:    AN631-RIPE
admin-c:    MD7540-RIPE
admin-c:    AG13459-RIPE
abuse-c:    AL1446-RIPE
created:    2004-04-17T11:21:03Z
last-modified: 2020-12-16T13:43:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alain Duvivier
nic-hdl:    AD1203-RIPE
address:    49, rue Damesme
address:    75013
address:    Paris
address:    France
phone:     +33 0143132447
mnt-by:     ALPHALINK-MNT
created:    2002-08-30T08:49:03Z
last-modified: 2012-10-16T07:19:59Z
source:     RIPE

person:     Alexandre Nicaise
nic-hdl:    AN631-RIPE
address:    49, rue Damesme
address:    75013
address:    Paris
address:    France
phone:     +33 0143132442
mnt-by:     alphalink-mnt
created:    2002-08-30T08:56:16Z
last-modified: 2010-12-01T14:27:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eric Leblond
address:    49 rue Damesme
address:    75013 Paris
address:    France
phone:     +33 0143132449
nic-hdl:    EL387-RIPE
created:    2002-11-14T13:15:19Z
last-modified: 2016-04-06T04:23:38Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]