| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.209.80.87 (lg) / ec2-3-209-80-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d1:5057::3d1:5057 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTELSOFT-AS AS25534

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25534
as-name:    INTELSOFT-AS
org:      ORG-IK1-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAMS:
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    ----- Trans Telecom ----
import:     from AS41798 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41798 announce AS-INTELSOFT
remarks:    ----- Smartnet ----
import:     from AS43994 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43994 announce AS-INTELSOFT
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    DOWNSTREAMS:
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    ------- Aspan Telecom -------
import:     from AS8720 action pref=120; accept AS8720
export:     to AS8720 announce ANY
remarks:    ------- Telepatiya -------
import:     from AS51363 action pref=120; accept AS51363
export:     to AS51363 announce ANY
remarks:    ------- Radiobaylanys LLP ----
import:     from AS29046 action pref=120; accept AS29046
export:     to AS29046 announce ANY
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    PEERS:
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    ------- PS.KZ -------
import:     from AS48716 action pref=120; accept AS48716
export:     to AS48716 announce AS-INTELSOFT-PEERS
remarks:    ---- ALA-IX ----
import:     from AS43999 action pref=110; accept ANY
export:     to AS43999 announce AS-INTELSOFT-PEERS
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    COMMUNITIES
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    External communities may be set by external peers when
remarks:    talking to AS25534.
remarks:
remarks:    Community Meaning
remarks:    25534:300x When advertising to any upstream and traffic exchange
remarks:    25534:302x When advertising to TransTelecom
remarks:    25534:303x When advertising to OpenMedia
remarks:    25534:304x When advertising to K9
remarks:    25534:306x When advertising to PS.KZ
remarks:    25534:313x When advertising to SmartNet
remarks:    ...x=0 - do not advertise
remarks:    ...x=1,2,3 or 6 - prepend 25534 1,2 .. 6 times
remarks:
remarks:    Communities to filter some prefixes.
remarks:    25534:5000 Intelsoft Kazakstan
remarks:    25534:5010 KazTelecom
remarks:    25534:5020 TransTelecom
remarks:    25534:5030 OpenMedia
remarks:    25534:5040 K9
remarks:    25534:5050 PS.KZ
remarks:    25534:5130 SmartNet
remarks:    25534:5220 RBK
remarks:    25534:5270 Aspan Telecom
remarks:    25534:5275 Telepatiya
admin-c:    AA9354-RIPE
tech-c:     AA9354-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS25534-MNT
created:    2002-12-27T10:08:39Z
last-modified: 2018-03-15T04:54:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IK1-RIPE
org-name:    10G.KZ LLC
org-type:    LIR
address:    597 Seifullin ave, 7 fl
address:    050022
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77272324212
admin-c:    AA9354-RIPE
tech-c:     AA9354-RIPE
abuse-c:    IAT27-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS25534-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS25534-MNT
created:    2004-04-17T11:36:35Z
last-modified: 2017-10-30T14:44:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Askar Almatov
address:    7 fl., 597 Seifullin ave.
address:    Almaty, 050022
address:    Kazakhstan
phone:     +7-727-2324212
nic-hdl:    AA9354-RIPE
mnt-by:     AS25534-MNT
created:    2005-08-22T13:59:20Z
last-modified: 2016-05-23T11:18:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]