| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.214.89 (lg) / ec2-100-25-214-89.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:d659::6419:d659 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VODATEL-AS AS25528

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25528
as-name:    VODATEL-AS
descr:     Zagreb, Croatia
org:      ORG-VGd1-RIPE
import:     from AS5620 accept AS5620
export:     to AS5620 announce ANY
import:     from AS30841 accept AS30841
export:     to AS30841 announce ANY
import:     from AS31215 accept AS31215
export:     to AS31215 announce ANY
import:     from AS34522 accept AS34522
export:     to AS34522 announce ANY
import:     from AS35549 accept ANY
export:     to AS35549 announce AS-VODATEL
import:     from AS35620 accept AS35620
export:     to AS35620 announce AS35549
export:     to AS35620 announce AS8928
export:     to AS35620 announce AS5391
export:     to AS35620 announce AS8437
import:     from AS38937 accept AS38937
export:     to AS38937 announce ANY
import:     from AS41336 accept AS41336
export:     to AS41336 announce ANY
import:     from AS43009 accept AS43009
export:     to AS43009 announce ANY
import:     from AS43083 accept AS43083
export:     to AS43083 announce ANY
import:     from AS48621 accept AS48621
export:     to AS48621 announce ANY
import:     from AS48794 accept AS48794
export:     to AS48794 announce ANY
admin-c:    VIP7-RIPE
tech-c:     VIP7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS12810-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-12-24T10:32:17Z
last-modified: 2018-11-16T10:24:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VGd1-RIPE
org-name:    A1 Hrvatska d.o.o.
org-type:    LIR
address:    Vrtni put 1
address:    10000
address:    Zagreb
address:    CROATIA
phone:     +385 1 4691 091
admin-c:    VIP7-RIPE
admin-c:    VR727-RIPE
admin-c:    MK8781-RIPE
mnt-ref:    AS12810-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12810-MNT
abuse-c:    VIP7-RIPE
tech-c:     MK8781-RIPE
tech-c:     VR727-RIPE
created:    2004-04-17T11:25:39Z
last-modified: 2018-11-23T11:54:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      A1 Hrvatska contacts
address:    A1 Hrvatska d.o.o.
address:    TND department
address:    Vrtni put 1
address:    10000 Zagreb
address:    Croatia (Hrvatska)
abuse-mailbox: abuse@A1net.hr
remarks:    ****************************
remarks:    In case of abuse,
remarks:    please be advised to contact
remarks:    abuse@A1net.hr
remarks:    ****************************
admin-c:    MK8781-RIPE
tech-c:     VH342-RIPE
tech-c:     VR727-RIPE
tech-c:     SM6081-RIPE
tech-c:     MJ3039-RIPE
tech-c:     MK8781-RIPE
nic-hdl:    VIP7-RIPE
mnt-by:     AS12810-MNT
created:    2003-08-28T08:01:09Z
last-modified: 2018-11-26T12:10:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]