| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CARTELSISTEM-AS AS25527

as-block:    AS25365 - AS25542
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:30Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:30Z
source:     RIPE


aut-num:    AS25527
as-name:    CARTELSISTEM-AS
org:      ORG-CS229-RIPE
import:     from AS8926 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25454 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31252 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8926 announce AS25527
export:     to AS25454 announce AS25527
export:     to AS31252 announce AS25527
admin-c:    AG1647-RIPE
tech-c:     AG1647-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CSSRL-MNT
created:    2002-12-24T09:48:16Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:48Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SSS72-RIPE

organisation:  ORG-CS229-RIPE
org-name:    Cartel-Sistem SRL
org-type:    OTHER
address:    Republic of Moldova, Chisinau, M.Sadoveanu 2, ap.5
abuse-c:    AC30738-RIPE
mnt-ref:    MNT-STARNETMD
mnt-by:     CSSRL-MNT
created:    2013-05-08T12:44:07Z
last-modified: 2016-02-15T17:02:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Gradinar
address:    MD-2044, Moldova, Chisinau, M. Sadoveanu, 2, ap.5
phone:     +373 2 222636
fax-no:     +373 2 225720
mnt-by:     CSALEX-MNT
nic-hdl:    AG1647-RIPE
created:    2002-10-28T16:34:37Z
last-modified: 2002-12-30T08:35:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]